Homepagina > Nieuws > Geurhinder Ecoflow in Son

Geurhinder Ecoflow in Son

Informatie over mogelijke gezondheidsklachten

10-9-2014
Bij het bedrijf Ecoflow in Son, onderdeel van Ondeo Industrial Solutions, wordt op grote schaal afvalwater uit de industrie gezuiverd. Dat is een biologisch proces waarbij bacteriën worden toegevoegd aan afvalwater. Om nog onverklaarbare reden is daarbij zondagavond waterstofsulfide (H2S) vrijgekomen, herkenbaar als 'rotte eierenlucht'. Door de Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant zijn hiernaar luchtmetingen verricht bij het bedrijf.
 
Naar aanleiding van de metingen en de waargenomen geuroverlast in omgeving van bedrijf is het bedrijf opgedragen per direct maatregelen te nemen om verdere emissie en blootstelling aan H2S in de directe omgeving van het bedrijf te voorkomen. 
 
Waterstofsulfide
Waterstofsulfide (H2S) is een gas dat zwaarder is dan lucht en dat zich verspreidt over de grond. De stof is al bij zeer lage concentraties te ruiken, nog ver onder de concentratie waarbij gezondheidsklachten ontstaan. De geur wordt omschreven als een “rotte eieren lucht”, dat als penetrant en misselijkmakend wordt ervaren.
Bij concentraties waterstofsulfide boven de 0,04 ppm ( = 0,05 mg/m3 = voorlichtingsrichtwaarde (VRW) )is het waarschijnlijk dat de blootgestelde bevolking de blootstelling als hinderlijk ervaart en dat daarbij al lichte gezondheidsklachten kunnen optreden. Hierbij kan gedacht worden aan klachten als:
  • Hoofdpijn
  • Prikkeling neus
  • Prikkeling ogen (geen tranende of rode ogen)
  • Braakneigingen

 

De klachten worden veroorzaakt door een prikkeling van de zenuwen en zullen verdwijnen zodra de blootstelling gestopt is. De genoemde gezondheidsklachten zijn het gevolg van de irritante, misselijkmakende, penetrante geur en niet het gevolg van de toxische effecten van de stof. Blijvende gezondheidsklachten worden niet verwacht.

Meer informatie
Voor de meest gestelde vragen over de geuroverlast en uw gezondheid klikt u hier. 
Wanneer u na het lezen nog vragen heeft over uw gezondheid in relatie tot de problematiek bij Ecoflow, kunt u onder werktijd (8:30-17:00 uur) contact opnemen met Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD, telefoon  0900 3 68 68 68  of via de email: milieu@ggd-bureaugmv.nl

 Meer informatie