Homepagina > Nieuws > Gezondheid onder de loep

Gezondheid onder de loep

Start gezondheidsonderzoek

6-9-2012
Half september valt bij bijna 70.000 inwoners van 19 jaar en ouder in Zuidoost-Brabant een brief met een vragenlijst in de bus. Het gaat om een grootschalig onderzoek van de GGD  naar de volksgezondheid. De vragen gaan  onder meer over het welbevinden, ziekten, roken en lichaamsbeweging, maar ook  over sociale contacten, zorg- en welzijnsvoorzieningen en veiligheid. De GGD Brabant-Zuidoost voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van de gemeenten. De resultaten dienen als basis voor het lokale gemeentelijk gezondheidsbeleid.
 
De computer heeft willekeurig  namen en adressen uit het bevolkingsregister geselecteerd. Deze personen van 19 jaar en ouder krijgen een schriftelijke vragenlijst thuisgestuurd met het verzoek deze in te vullen en terug te sturen. Het is ook mogelijk de vragenlijst digitaal in te vullen. In dat geval wordt elke vijftiende deelnemer beloond met een cadeaubon ter waarde van vijftien euro. Dit bedrag kan ook worden afgestaan aan een goed doel naar keuze.
 
Basis voor gemeentelijk beleid
De gegevens uit het onderzoek geven inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners in Zuidoost-Brabant en de voorzieningen daarom heen. Deze gegevens gebruikt de gemeente vervolgens voor het lokale gezondheidsbeleid en het organiseren van activiteiten om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Passen de voorzieningen bijvoorbeeld bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Zijn er veranderingen vergeleken met het onderzoek van vier jaar geleden? Komen er in onze regio problemen voor die groter zijn dan elders in het land? Of doen we het juist beter? De resultaten worden in 2013 gepubliceerd.

 Meer weten?