Homepagina > Nieuws > Hans Smits Gezondheids ambassadeur voor Helmond

Hans Smits Gezondheids ambassadeur voor Helmond

Titel is hem toegekend voor mooie gezondheidsinitiatieven en jarenlange inzet voor speeltuin Leonardus

29-5-2017

Zaterdag 27 mei 2017 ontving Hans Smits uit Helmond de titel van Gezondheidsambassadeur voor de GGD Brabant-Zuidoost. Deze titel werd hem toegekend voor de vele mooie gezondheidsinitiatieven en jarenlange inzet voor speeltuin Leonardus. De uitreiking vond plaats tijdens de opening van het nieuwe hoofdgebouw van de speeltuin, in bijzijn van Ellis Jeurissen, directeur van de GGD Brabant-Zuidoost, wijkwethouder de Vries, bestuur en vrijwilligers, familie en buurtgenoten.

Steeds vaker zetten inwoners zich in voor een gezonde leefomgeving in hun gemeente of wijk en voor de gezondheid van hun medeburgers. In onze regio kennen we hier inmiddels heel wat voorbeelden van, zoals gezonde en leefbare wijken, beweegtuinen en trimbanen, acties om alcoholgebruik door jongeren aan te pakken, gezonde sportkantines en dementievriendelijke gemeenten. Voor de GGD is samenwerken met burgers in wijk of buurt de beste manier om gezondheid te bevorderen. Inwoners die zich op een bijzondere manier inzetten voor de gezondheid van medeburgers zijn dan ook zeer waardevol en worden daarom in hun gemeente benoemd tot Gezondheidsambassadeur van de GGD.

Zaterdag 27 mei werd deze titel voor de derde keer in Helmond toegekend. De GGD Brabant-Zuidoost vindt dat Hans Smits dit heeft verdiend omdat hij zich al ruim 30 jaar met tomeloze energie inzet voor speeltuin Leonardus. Van daaruit heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij initiatieven die de gezondheid van bezoekers en deelnemers bevorderen, zoals de beweegtuin en de ouderenhuiskamer. Hans Smits maakt zich daarbij sterk voor samen gezellig en gezond eten. Voor de nieuwe kantine heeft hij de ambitie dat mensen er (ook) voor een gezond aanbod kunnen kiezen en dat die gezonde keuze zo aantrekkelijk mogelijk wordt gepresenteerd. Hij is daarin een echte inspirator die zijn vrijwilligers motiveert en stimuleert. Zo wordt stapsgewijs toegewerkt naar een gezonder eet- en drinkpatroon.

Sinds vorige zomer is gestart met het verkopen van vers fruit aan kinderen en (groot)ouders die de speeltuin bezoeken. Dit laagdrempelige initiatief is bij bezoekers zeer in de smaak gevallen. Samen met de vele beweegmogelijkheden in speeltuin Leonardus zorgt dit voor het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Helmond en voor het vergroten van de leefbaarheid van de buurt. De GGD Brabant-Zuidoost werkt graag samen met Hans Smits, met de vrijwilligers en met het bestuur van speeltuin Leonardus. Zij sprak daarvoor haar grote dank en waardering uit.