Homepagina > Nieuws > Hoe gaat het met onze volwassenen en ouderen in de regio?

Hoe gaat het met onze volwassenen en ouderen in de regio?

Resultaten van gezondheidsonderzoek bekend

12-9-2013
In het najaar van 2012 is in de gehele provincie Noord-Brabant de Volwassenenmonitor 19 t/m 64-jarigen en Ouderenmonitor 65+ afgenomen. In de regio Zuidoost-Brabant deden ruim 30.000 inwoners mee aan dit grootschalige onderzoek. Nu zijn de resultaten bekend over onderwerpen zoals gezondheid, zorg en hulp, bewegen, eenzaamheid, financiële problemen, veiligheid, leefomgeving en milieu. 

Regionale resultaten
Een kleine greep uit de regionale resultaten:
  • Ruim één op de drie volwassenen en ruim drie op de vier ouderen heeft een chronische ziekte en is daarvoor onder behandeling van een arts.
  • Ouderen brengen steeds vaker een bezoek aan de huisarts.
  • Ongeveer één op de zes volwassenen ondervindt beperkingen in zijn huishoudelijke of dagelijkse bezigheden door de lichamelijke gezondheid. Bij de ouderen is dit ruim een kwart.
  • Meer mensen geven hulp aan hun naasten dan enkele jaren geleden.
  • De groep mensen die vrijwilligerswerk verricht is gegroeid van 25% naar 30%.
  • Ongeveer twee derde van de volwassenen en ouderen voldoet aan de beweegnorm.
  • Bijna de helft van de ouderen is eenzaam. Bij de volwassenen is dit 38%.
  • Ongeveer een kwart van de volwassenen en één op de acht ouderen heeft moeite om rond te komen.
  • 23% van de 19 t/m 64-jarigen en 18% van de 65-plussers voelt zich wel eens onveilig ’s avonds of ’s nachts.
  • Eén op de zeven volwassenen is bezorgd over de invloed van de omgeving op de gezondheid.

Bent u benieuwd naar andere cijfers of naar de resultaten in uw gemeente? Kijk op www.ggdgezondheidsatlas.nl. Gemeenten gebruiken deze gegevens voor de onderbouwing of aanpassing van het gezondheidsbeleid. De GGD ondersteunt daarbij en adviseert hoe gezondheidsthema’s binnen het lokale gezondheidsbeleid opgepakt kunnen worden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Onderzoek van de sector Gezondheidsbevordering, tel. 088 0031 100.