Homepagina > Nieuws > JGZ 0-4 naar GGD

JGZ 0-4 naar GGD

Samen voor behoud en versterking van de zorg voor alle kinderen en hun gezinnen

19-9-2019

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0 tot 4-jarigen in Zuidoost Brabant wordt vanaf januari 2021 ondergebracht bij de GGD. De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben dit onlangs in principe besloten. Momenteel voeren zorgorganisaties ZuidZorg en de Zorgboog deze taak uit. De overdracht past bij de regionale visie en doelstelling van de gemeenten voor een toekomstgerichte en eigentijdse Jeugdgezondheidszorg in onze regio.   

Doorgaande lijn
Door de overgang van ZuidZorg en de Zorgboog naar de GGD zijn kinderen voortaan in doorgaande lijn in beeld bij de GGD. De zorg voor 4 tot 18-jarigen wordt immers al uitgevoerd door de GGD. “Momenteel voeren zorgorganisaties ZuidZorg en de Zorgboog de zorg voor 0 tot 4-jarigen uit in onze regio", vertelt de Veldhovense wethouder Mariënne van Dongen namens de 21 gemeenten. "Beide organisaties doen dit goed, maar op organisatorisch gebied is het niet handig. Er is veel overdracht nodig en er zijn beperkingen op het gebied van privacywetgeving. De gemeenten zien de transitie naar de GGD dan ook als een logische en positieve ontwikkeling, die bovendien past binnen het landelijke beeld waarbij de GGD zorg draagt voor de jeugdgezondheidszorg 0 tot 18-jarigen."

Ruimte voor maatwerk
Door de integratie bij de GGD kunnen de gemeenten vroegtijdiger interveniëren en preventiever werken. Wethouder Van Dongen: “Door de overdracht naar de GGD kunnen we JGZ effectiever inzetten. Kinderen en hun ouders kunnen blijven rekenen op een eigentijdse en innovatieve dienstverlening met ruimte voor differentiatie en maatwerk. En daarbij kunnen we nog beter rekening houden met de wensen van kinderen en hun gezinnen en van de partners in de keten van zorg voor de jeugd."
 
Overgang
Mensen, taken en middelen van ZuidZorg en de Zorgboog worden overgenomen door de GGD.
Coby Nogarede-Hoekstra en Charles Laurey, voorzitters raad van bestuur van de Zorgboog en ZuidZorg maken zich sterk voor een zorgvuldige overdracht van medewerkers én cliënten. "We hechten ook in de toekomst veel waarde aan een goede samenwerking met de GGD. De consultatiebureaus bevinden zich in de woonlocaties van de Zorgboog en zijn daardoor vaak een centraal punt in een dorp of wijk. Net als de consultatiebureaus van ZuidZorg die veelal op loopafstand van de jonge gezinnen zijn gesitueerd. De samenwerking en synergie die dat oplevert, houden we graag in stand en bouwen we graag verder uit."

Langzaam haasten
Er volgt nu een onderzoek naar de uitgaven en inkomsten van de nieuwe organisatie. Daarna wordt een definitief besluit genomen waar de 21 gemeenteraden zich over kunnen uitspreken in de vorm van zienswijzen op een gemeenschappelijke regeling. GGD-directeur Jeurissen wil het proces rustig laten verlopen onder het motto ‘haast je langzaam’.