Homepagina > Nieuws > Jeugdmonitor 12-18 jaar 2019

Jeugdmonitor 12-18 jaar 2019

Gezondheid en leefstijl van jongeren in beeld!

13-9-2019

In de periode oktober t/m december 2019 houdt de GGD Brabant-Zuidoost een groot onderzoek (Jeugdmonitor 12-18 jaar) onder een steekproef van jongeren in de regio Zuidoost-Brabant. De jongeren worden bevraagd op thema's met betrekking tot gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school.

Waarom dit onderzoek? 
We voeren dit onderzoek uit om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot en met 18 jaar in de regio Zuidoost-Brabant. De Jeugdmonitor 12-18 jaar wordt eens in de vier jaar uitgevoerd door alle GGD'en in Nederland. Met de resultaten van dit onderzoek wordt lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. Ook voeren de GGD en gemeenten op basis van de resultaten van dit onderzoek verschillende activiteiten uit  om de gezondheid en het welzijn van jongeren te beschermen en te verbeteren.

Hoe verloopt het onderzoek? 
Op 3 oktober stuurt de GGD Brabant-Zuidoost een uitnodiging naar 24.000 ouders voor deelname van hun kind aan de Jeugdmonitor 2019. Voor jongeren onder de 16 jaar is toestemming van de ouders nodig voor deelname aan het onderzoek. Ouders die toestemming geven, geven de brief door aan hun kind. Deelnemende jongeren kunnen vervolgens de vragen op internet invullen door in te loggen met een persoonlijke code vermeld in de brief. Het onderzoek wordt anoniem uitgevoerd. Er wordt door de GGD alleen op algemeen niveau over de resultaten van het onderzoek gerapporteerd en de antwoorden van individuele jongeren zijn nimmer te herkennen of te herleiden.

Deelname
De deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden van de jongeren worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. 

Vragen?
Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie over de Jeugdmonitor 12-18 jaar 2019, dan kunt u contact opnemen met GGD Brabant-Zuidoost, team Onderzoek en Preventie, onderzoek@ggdbzo.nl / 088 0031 100.  

 

‚Äč