Homepagina > Nieuws > Joost Verspaget Gezondheids ambassadeur Helmond

Joost Verspaget Gezondheids ambassadeur Helmond

GGD kent titel toe vanwege inzet voor een gezonde leefomgeving

17-3-2014

Maandag 17 maart ontving Joost Verspaget uit Helmond de titel van Gezondheidsambassadeur. Deze titel werd hem toegekend door de GGD Brabant-Zuidoost voor zijn inzet en bijdrage voor een gezonde leefomgeving in zijn gemeente. De uitreiking vond plaats op basisschool Westwijzer. Deze school werd door wethouder De Leeuw in het zonnetje gezet omdat ze het vignet Gezonde School primair onderwijs heeft behaald.


Steeds meer en vaker zetten inwoners zich in voor een gezonde leefomgeving in hun gemeente of wijk en voor de gezondheid van hun medeburgers. In onze regio kennen we hier inmiddels heel wat voorbeelden van, zoals beweegtuinen, trimbanen, acties om alcoholgebruik door jongeren aan te pakken, gezonde voeding op school of een Gezondheidsrace tussen vier dorpen. Ook voor de GGD is samen werken met burgers in de wijk of buurt de beste manier om gezondheid te stimuleren (bevorderen). Zo sluit je perfect aan bij de vragen en behoeftes van de inwoners zelf. Inwoners die zich op een bijzondere manier inzetten voor de gezondheid van medeburgers zijn dan ook voor de GGD zeer waardevol. Zij kunnen daarom worden benoemd tot Gezondheidsambassadeur in hun gemeente.

Maandagmorgen werd deze titel voor de eerste keer in Helmond toegekend aan Joost Verspaget. De GGD vindt dat hij deze titel heeft verdiend omdat hij op bevlogen wijze een grote inzet levert om de gezondheid van de Helmondse jeugd te bevorderen. Zo heeft hij aan de wieg gestaan van Jongeren op gezond gewicht (Jibb). De organisatie die zich met succes inzet voor de sport- en beweegstimulering in de gemeente Helmond.

Daarnaast heeft Joost vorig jaar het initiatief genomen om het overgewicht bij kinderen en jongeren aan te pakken. Hiervoor heeft hij contact gezocht met Helmondse bedrijven en organisaties op het gebied van voeding, onderwijs, zorg, gezondheid en sport. Dit heeft er onder andere toe geleid dat inmiddels
acht Helmondse basisscholen de intentie hebben uitgesproken om Gezonde school te worden op het gebied van voeding, bewegen of sociaal emotionele ontwikkeling. Ook zijn er plannen voor gezonde lunches op school en een kinderkookcafé waaraan voedingsbedrijven zoals van Rijsingen en het Elkerliek ziekenhuis een bijdrage leveren. De ouders worden hierbij zoveel mogelijk betrokken.

De GGD sprak in het bijzijn van de partners van Jong Helmond Lekker gezond, gemeente, leerkrachten, leerlingen en vele ouders, haar dank uit voor zijn onuitputtelijke inzet en de vele werkzaamheden die hij verricht.

Website met ideeën
De GGD vindt het belangrijk dat inwoners met goede ideeën de GGD zelf, maar ook andere organisaties en hun gemeente weten te vinden. Zo kunnen zij elkaars inzet versterken. Om dit te ondersteunen heeft de GGD Brabant-Zuidoost daarom per gemeente de mogelijkheden voor burgerinitiatieven rond gezondheid in kaart gebracht op de website www.actiefmetgezondheid.nl. Hier zijn ook allerlei inspirerende en succesvolle voorbeelden te vinden.