Homepagina > Nieuws > Leeftijdsgrens alcohol naar 18 jaar

Leeftijdsgrens alcohol naar 18 jaar

Landelijke campagne verhoging leeftijdsgrens per 1 januari

20-11-2013
Per 1 januari 2014 wijzigt de Rijksoverheid de leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar. Vanaf deze datum mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcohol bij zich hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen.

Doen ze dat wel, dan riskeren ze een boete. Ook mogen verkopers geen alcohol meer verkopen aan jongeren onder de 18. Ook zij zijn strafbaar wanneer ze dat wel doen.

Wat betekent dit voor een jongere onder de 18 jaar?
Als een jongere alcohol bij zich heeft of drinkt op straat en op plekken zoals een winkelcentrum, station, park, horeca of sportkantine, kan deze een boete krijgen. Dus ook als de fles of het blikje nog dicht is. De politie of een toezichthouder van de gemeente kan deze boete uitdelen. De hoogte van de boete is vastgesteld op € 45,- voor jongeren tot 16 jaar en € 90,- voor 16- en 17 jarigen.

Leeftijdsgrens tabak ook naar 18 jaar
De leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak is nog 16 jaar. In het regeerakkoord is opgenomen dat deze leeftijdsgrens ook naar 18 jaar gaat. Verkopers worden strafbaar als zij tabak aan jongeren onder de 18 jaar verkopen. Jongeren zelf worden niet strafbaar gesteld. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer deze maatregel ingaat.

Meer informatie
Meer informatie over deze wetswijziging vindt u op www.nix18.nl.