Homepagina > Nieuws > Maatregelen nodig om risico’s omwonenden veehouderijen te beperken

Maatregelen nodig om risico’s omwonenden veehouderijen te beperken

Veehouderijen hebben effect op de gezondheid van omwonenden

7-7-2016

Vandaag maakte het RIVM de langverwachte resultaten bekend van het onderzoek 'Veehouderijen en gezondheid omwonenden'. Deze resultaten geven ons wetenschappelijke onderbouwing dat veehouderijen effect hebben op de gezondheid van omwonenden. De GGD Brabant-Zuidoost sluit zich aan bij de reactie van GGD GHOR NL op de resultaten van dit onderzoek.

Als GGD staan we voor de publieke gezondheid van inwoners en willen we gezondheidsrisico's zoveel mogelijk voorkomen. De resultaten van het onderzoek 'Veehouderijen en gezondheid omwonenden' geven ons wetenschappelijke onderbouwing dat veehouderijen effect hebben op de gezondheid van omwonenden. Dat bevestigt de zorgen die inwoners en de GGD hierover eerder al uitten. De resultaten laten zien dat de uitstoot door veehouderijen fors verlaagd dient te worden. Niet alleen door nieuwe bedrijven, maar ook door bestaande bedrijven.

Maatregelen zijn nodig om gezondheidsrisico's te beperken
We roepen onze provincie, gemeenten en ook de veehouderijen zelf op maatregelen te nemen, om gezondheidsproblemen te voorkomen en mensen te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan meer afstand tussen woonhuizen en veehouderijen. Gemeenten kunnen dit risico ook aanpakken door een gebiedsgerichte aanpak en te sturen op het aantal bedrijven in een gebied. Het is belangrijk dat Rijk, Provincie en gemeenten samen met de veehouderij de handen ineen slaan om deze gezondheidsrisico's terug te dringen, hierop beleid te formuleren en wet- en regelgeving aan te passen. De GGD vindt dat volksgezondheid integraal een plek verdient in beleid, wet- en regelgeving, zoals bedoeld in de omgevingswet. Het is van belang om modellen te ontwikkelen die inzicht geven in verspreiding, blootstelling en gezondheidseffecten.

Bewoners van gebieden met veehouderij
Wij weten dat bewoners in gebieden met veehouderij veel vragen en zorgen hebben. Dat begrijpen we. Het gaat ten slotte om gezondheidsrisico's in hun directe leefomgeving waarop zij zelf weinig invloed kunnen uitoefenen. Zonder direct alle antwoorden te kunnen geven, vindt de GGD het belangrijk om deze zorgen en vragen van burgers te benoemen en hierover in gesprek te blijven met alle betrokken partijen.

Donderdag 14 juli aanstaande informeren we samen met het RIVM de inwoners van gemeenten waar het onderzoek plaatsvond tijdens een informatieavond: Deurne, Asten, Someren, Cranendonck en Gemert-Bakel. We halen dan ook hun vragen, zorgen en reacties op voor het uitwerken van beleid en nieuwe onderzoeksvragen.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over het onderzoek?