Homepagina > Nieuws > Meer klachten bij COPD-patienten in omgeving van veehouderijen

Meer klachten bij COPD-patienten in omgeving van veehouderijen

Eerste resultaten van onderzoek naar relatie gezondheidsproblemen en veehouderijen

12-3-2015
Rond veehouderijen wonen minder mensen met astma en COPD. Maar COPD-patiënten die in de buurt van veehouderijen wonen, hebben vaker problemen van de luchtwegen dan mensen met COPD die ergens anders wonen. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek ‘Veehouderij en gezondheid van omwonenden’ van het RIVM, IRAS, NIVEL en WUR. Hiermee worden bevindingen uit het in 2011 uitgevoerde IVG-onderzoek bevestigd.
 

Minder astma 

Zowel uit de gegevens van huisartsen als uit de zelfgerapporteerde luchtwegklachten blijkt dat in de nabije omgeving van veehouderijen minder astma voorkomt dan op grotere afstand. De oorzaak hiervan is nog onduidelijk. Mogelijk geeft de voortdurende blootstelling aan stoffen van veehouderijen bescherming tegen het ontstaan van deze ziekte. Een andere optie is dat mensen met astma zijn verhuisd naar een andere woonomgeving. In een vervolgonderzoek gaan de onderzoekers de verschillende opties na.

Meer klachten bij COPD-patiënten 

Bij COPD is er sprake van permanente beschadiging van de luchtwegen, meestal veroorzaakt door sigarettenrook of blootstelling aan chemische stoffen. Waarom mensen die in de buurt van een veehouderij wonen minder vaak COPD hebben is niet duidelijk. Mensen met COPD die bij veehouderijen wonen hebben echter vaker luchtwegproblemen zoals luchtweginfecties of een piepende ademhaling. Het verband wordt sterker als er meer veehouderijen zijn in de woonomgeving. Mogelijk zijn zij gevoelig voor de stoffen afkomstig uit de veehouderij en raken hun luchtwegen eerder geïrriteerd.

Onderzoek 

De resultaten zijn afkomstig van een deelonderzoek waarbij op verschillende manieren is gekeken naar luchtwegklachten van mensen die in de buurt van veehouderijen wonen. Enerzijds hebben de onderzoekers informatie van huisartsen in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg van ongeveer 110.000 patiënten geanalyseerd. Daarnaast hebben 15.000 mensen in deze regio zelf een vragenlijst ingevuld waarin zij konden aangeven welke luchtwegklachten zij hebben en welke medicijnen zij daarvoor gebruiken. Dit zijn afgeronde deelonderzoeken.

Vervolg van het onderzoek 

In het onderzoek gaan de onderzoekers na of naast astma en COPD ook een aantal andere gezondheidsproblemen gerelateerd is aan veehouderijen. Bijvoorbeeld longontsteking en ziekten die van dier naar mens overdraagbaar zijn. Hier doen ongeveer 2500 mensen aan mee. Zij hebben een vragenlijst ingevuld, hun bloed wordt onderzocht en men heeft onder andere een longfunctietest gedaan. Daarnaast worden er luchtmetingen gedaan in de woonomgeving van de deelnemers om te onderzoeken waar men aan blootgesteld wordt. Deze onderdelen lopen nog en de resultaten worden in 2016 verwacht. Het onderzoek is een samenwerking tussen het RIVM, IRAS, NIVEL en WUR.
 

Reactie GGD Brabant-Zuidoost

Als GGD steunen en volgen we het VGO-onderzoek. Het geeft specifiekere informatie en verdieping op eerder onderzoek. Juist omdat het nu is uitgebreid met de gezondheidstoestand van burgers zelf (bijvoorbeeld door lichamelijk onderzoek en testen van de burger). We waarderen dat het RIVM nu al resultaten deelt. De uitkomsten steunen ons in ons standpunt dat een grotere afstand tussen veehouderij en burger de gezondheidsklachten vermindert. Wel vinden we het opmerkelijk dat er minder mensen met COPD en astma in de buurt van veehouderijen wonen. Maar we kunnen vooralsnog niet uit het onderzoek halen hoe dit komt. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van de rest van het onderzoek. En met name of er ook een oorzakelijke relatie gelegd kan worden tussen het vaker voorkomen van klachten bij een COPD-patiënt, die binnen een straal van 500 meter van een veehouderij woont of in een regio met veel bedrijven. Op dit moment geven deze resultaten voor ons geen aanleiding om het GGD advies rondom de afstandsnorm (250 meter) aan te passen.
 
Meer informatie over dit onderzoek Veehouderij en Gezondheid van Omwonenden van RIVM, IRAS, NIVEL en WUR vindt u op de website van het RIVM: www.rivm.nl/vgo.

 Meer informatie