Homepagina > Nieuws > Nationaal plan tuberculose bestrijding 2016-2020

Nationaal plan tuberculose bestrijding 2016-2020

Vroegtijdige signalering en juiste behandeling voorkomt verspreiding van tbc

11-3-2016

In 2015 werden in Nederland meer tbc-patiënten geregistreerd dan in 2014, namelijk 867 in 2015 tegenover 814 in 2014. De stijging wordt veroorzaakt door de toegenomen instroom van asielzoekers afkomstig uit landen waar tbc veel voorkomt. Uit de actieve opsporing blijkt dat het vooral om (nog) niet-besmettelijke tuberculose gaat. Deze vroegtijdige signalering door de GGD gevolgd door een juiste behandeling van patiënten voorkomt de verspreiding van tbc.

Tuberculosebestrijding in Nederland
GGD’en onderzoeken immigranten en asielzoekers bij aankomst in Nederland op tuberculose om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Om het aantal tbc-patiënten verder terug te dringen wordt de bestrijding de komende jaren geïntensiveerd door niet alleen ziekte maar ook besmettingen op te sporen die later tot ziekte kunnen leiden. Dit is afgesproken in het Nationaal plan tuberculosebestrijding 2016-2020. Het plan geeft invulling aan de doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om het aantal mensen met tbc in 2035 met 90 procent terug te brengen.

Wat is tuberculose?
Tuberculose (tbc) is een infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Voor tbc geldt een meldingsplicht. In Nederland wordt tuberculose jaarlijks bij ongeveer 800 à 900 mensen vastgesteld. Tuberculose is over het algemeen goed te behandelen, maar patiënten moeten daarvoor minimaal zes maanden dagelijks medicijnen innemen.

Mensen kunnen de bacterie lang bij zich dragen zonder er ziek van te worden. Deze besmetting kan opgespoord worden met een huid- of bloedtest. Personen die besmet zijn kunnen preventief behandeld worden met een kuur van drie maanden.