Homepagina > Nieuws > Onderzoek geurhinder veehouderijen

Onderzoek geurhinder veehouderijen

Meer hinder dan Handreiking Wgv doet vermoeden

25-3-2015
Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid van de GGD'en Brabant/Zeeland en het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van Universiteit Utrecht onderzochten de relatie tussen geurbelasting afkomstig van veehouderijen en de ervaren geurhinder bij ruim 13.000 mensen op het platteland en in kleinere kernen van Noord-Brabant en Noord-Limburg.

Onderzoeksresultaten bevestigen de signalen dat er aanzienlijk méér geurhinder voorkomt dan op basis van de Handreiking Wet geurhinder veehouderij te verwachten zou zijn. Bovendien treedt er óók ernstige hinder op; een effect waar in huidig agrarisch geurbeleid geen rekening mee gehouden wordt. De relatie tussen geurbelasting en hinder blijkt bovendien afhankelijk van diertype.