Homepagina > Nieuws > Onderzoek Luis thuis

Onderzoek Luis thuis

 

23-4-2015
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is vorige maand een onderzoek gestart over hoofdluis: ‘Luis thuis?’. Ouders kunnen melden of hun kinderen wel of geen last hebben van hoofdluis.
 
In Nederland wordt niet bijgehouden hoeveel mensen last hebben van hoofdluis. Met dit onderzoek kan het RIVM kijken of de huidige richtlijnen voor de bestrijding van hoofdluis passen bij de praktijk en als het nodig is de voorlichting aanpassen.

Recent is  een tweede onderzoek gestart: ‘Luis op school?’. Deze vragenlijst is bedoeld voor scholen (primair en voortgezet onderwijs) die controleren op hoofdluis. Zij kunnen dan melden hoeveel kinderen er zijn gecontroleerd en bij hoeveel kinderen er hoofdluis is gevonden.

Hiermee hoopt het RIVM meer inzicht te krijgen in de hoofdluisproblematiek op scholen, en zo nodig de voorlichting aan te passen.
 
Link naar de vragenlijst van ‘Luis thuis?’: www.rivm.nl/luisthuis_ouders
Link naar de vragenlijst van ‘Luis op school?’: www.rivm.nl/luisthuis_school
 
Voor vragen over de onderzoeken kunt u mailen naar hofdluis@rivm.nl
 
 
 

 Meer informatie