Homepagina > Nieuws > Onderzoek invloed bedrijfsactiviteiten op luchtkwaliteit Chijnsgoed

Onderzoek invloed bedrijfsactiviteiten op luchtkwaliteit Chijnsgoed

Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid voert komende halfjaar onderzoek uit

11-9-2013
Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid (Bureau GMV) van de GGD’en Brabant/Zeeland voert in het komende half jaar een onderzoek uit naar de invloed van bedrijfsactiviteiten op de luchtkwaliteit in de directe leefomgeving van het gebied Chijnsgoed, gemeente Heeze-Leende.

Met dit onderzoek wordt gekeken naar de uitstoot en verspreiding van biologische en chemische stoffen, afkomstig van veehouderijen en composteerbedrijven, naar de leefomgeving. In het gebied Chijnsgoed, gelegen in de gemeente Heeze-Leende, zijn enkele intensieve veehouderijbedrijven en een groot composteerbedrijf gevestigd. Deze omgeving leent zich daarom goed voor dit onderzoek. De bedrijven waarbij de mogelijke uitstoot en verspreiding worden gemeten, verlenen hun medewerking aan het onderzoek. Met dit onderzoek kan meer informatie worden verkregen over de mogelijke uitstoot en verspreiding van stoffen in de leefomgeving.

De metingen van het onderzoek worden uitgevoerd door het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), een onderzoeksinstituut van de Universiteit Utrecht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de Academische Werkplaats Medische Milieukunde.

Rondom het onderzoek wordt een klankbordgroep samengesteld. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de bedrijven in het gebied Chijnsgoed, provincie Noord-Brabant, vertegenwoordigers van de dorpsraden van Sterksel en Maarheeze, en Bureau GMV. De directeur van de GGD Brabant-Zuidoost is voorzitter. De klankbordgroep bewaakt de voortgang van het onderzoek en denkt mee over de communicatie van de resultaten van het onderzoek.