Homepagina > Nieuws > Op weg naar een gezondere regio via lokaal beleid

Op weg naar een gezondere regio via lokaal beleid

De GGD adviseert de 21 gemeenten in de regio.

13-8-2012
De GGD Brabant-Zuidoost adviseert de 21 gemeenten in de regio over het gezondheidsbeleid. Het afgelopen jaar heeft de GGD de gezondheidssituatie van elke gemeente in kaart gebracht en de belangrijkste aanbevelingen per gemeente geformuleerd in een gemeentelijk rapport. Alle 21 gemeentelijke rapporten zijn afgerond en te lezen op de website www.regionaalkompas.nl.

Het gaat goed, maar het kan nog beter
In grote lijnen gaat het goed met onze gezondheid. We leven langer en we leven langer met een goede gezondheid. Maar door de vergrijzing en het stijgen van de levensverwachting zullen meer mensen te maken krijgen met chronische aandoeningen en beperkingen. Er is bovendien nog veel gezondheidswinst te behalen met een gezonde leefstijl, dat geldt voor alle gemeenten in onze regio. Vooral bij jongeren kan nog veel winst geboekt worden door ze weerbaar te maken tegen de ongezonde verleidingen in het dagelijks leven, zoals overmatig alcoholgebruik, roken en ongezonde voeding.

Samen staan we sterker
Mensen zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid. Iedereen maakt zijn eigen keuzes. Maar de gemeenten kunnen daarbij ondersteunen en de gezonde keuze stimuleren. Denk aan bijvoorbeeld het creëren van veilige fietspaden, groenvoorzieningen of het verbieden van alcoholverkoop bij jeugdevenementen. Binnen gemeenten werken verschillende organisaties samen aan een goede gezondheid voor iedereen, zoals de GGD, zorgverleners, scholen, centra voor jeugd en gezin en het welzijnswerk. Maar ook de inwoners hebben hierin een belangrijke rol, want de komende jaren zal ook steeds meer een beroep gedaan worden op de (vrijwillige) zorg voor elkaar.

In alle gemeenten komen mensen met gezondheidsachterstanden voor
Uit onderzoek van de GGD blijkt ook dat in alle gemeenten mensen met een lage sociaaleconomische status vaker gezondheidsachterstanden hebben. Voor deze groep is extra aandacht gewenst en dat vraagt om een aparte benadering. Een goede samenwerking tussen diverse organisaties, gemeente en hulpverleners is essentieel om mensen te ondersteunen bij het maken van gezonde keuzes. In de rapporten doet de GGD aanbevelingen hierover.

Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning
De gemeentelijke rapporten ‘Op weg naar een gezonder …’ zijn onderdeel van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 (rVTV) van de GGD Brabant-Zuidoost. Daarnaast is er een regionaal rapport opgesteld met daarin de belangrijkste kernboodschappen voor Zuidoost-Brabant. Deze rapporten zijn te downloaden via de website www.regionaalkompas.nl. Op deze site staat ook actuele informatie over gezondheidsthema’s met mogelijkheden voor beleid en aanbevolen interventies.