Homepagina > Nieuws > Opvallende stijging aantal tbc-patiënten Zuidoost-Brabant

Opvallende stijging aantal tbc-patiënten Zuidoost-Brabant

24 maart is Wereld Stop Tuberculose Dag

24-3-2015
Het aantal gevallen van tuberculose in de regio Zuidoost-Brabant is het afgelopen jaar gestegen. Waren er in 2013 nog 37 tbc-patiënten, in 2014 steeg dat aantal naar 51. Van deze 51 patiënten hadden 23 een besmettelijke vorm van tuberculose. Deze stijging is opvallend omdat de landelijke trend juist een lichte daling van het aantal tbc-patiënten laat zien.

Landelijk werd in 2014 bij 828 patiënten tbc gevonden. In 2013 werd bij 848 mensen de diagnose tuberculose vastgesteld.

Risicogroepen Zuidoost-Brabant
Bijzonder voor deze regio is het aantal tbc-patiënten onder studenten en kennismigranten uit voornamelijk Azië en arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Hoewel het vooralsnog om kleine aantallen patiënten gaat, behoren zij wel tot de risicogroepen voor tbc. Andere risicogroepen zijn asielzoekers, immigranten en mensen die intensief contact hebben gehad met een tbc-patiënt. De risicogroepen voor tbc zijn de afgelopen jaren wel veranderd: voorheen waren dit vooral dak- en thuislozen, verslaafden, gedetineerden en illegalen.
 
Wereld Stop Tuberculose Dag
Dinsdag 24 maart is het Wereld Stop Tuberculose Dag. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor tuberculose. Door heel Nederland worden standbeelden voorzien van een mondkapje. Vergeten van de ziekte tbc is gevaarlijk en de mondkapjes roepen symbolisch op daarmee te “kappen”. In Eindhoven wordt het kapje gedragen door het Lampenmaakstertje voor het Philipsmuseum.

TBC is nog steeds dodelijke infectieziekte nummer twee: jaarlijks krijgen bijna 9 miljoen mensen  wereldwijd  tbc en overlijden bijna 1,3 miljoen mensen aan de gevolgen hiervan. Bij vroegtijdige ontdekking en behandeling is de ziekte bijna altijd volledig te genezen.