Homepagina > Nieuws > PFOA aangetroffen in zwemwater Berkendonk

PFOA aangetroffen in zwemwater Berkendonk

Zwemmen is toegestaan

14-7-2018


​In het zwemwater van recreatieplas Berkendonk is tijdens onderzoek van het waterschap Aa en Maas de stof PFOA aangetroffen. Het RIVM heeft de mogelijke risico’s beoordeeld en de conclusie is dat zwemmen in zwemwater Berkendonk in Helmond niet leidt tot een gezondheidsrisico.

De hoogst gemeten concentratie van PFOA (min of meer de voorloper van GenX) ligt boven de advieswaarde voor oppervlaktewater. De advieswaarde voor oppervlaktewater beschermt waterdieren en mensen en dieren die dagelijks vis eten uit het oppervlaktewater. Dat is een andere situatie dan het zwemmen in een recreatieplas. Omdat er geen advieswaarde is voor PFOA in zwemwater, heeft de gemeente Helmond aan het RIVM gevraagd om te beoordelen of de gemeten concentraties PFOA een risico vormen voor de gezondheid van mensen.

Het RIVM heeft de mogelijke risico’s door blootstelling aan PFOA beoordeeld voor de situatie dat mensen in het water van Berkendonk gaan zwemmen. Het RIVM gaat in die beoordeling uit van de situatie dat iemand meer dan drie uur in het water ligt en regelmatig een slok water binnenkrijgt. De hoeveelheid PFOA die mensen tijdens die situatie binnen kunnen krijgen via inslikken, huidcontact en inademing blijft ruim onder de grenswaarden die het RIVM heeft afgeleid voor blootstelling (de zogenaamde Toegestane Dagelijkse Inname, TDI).

Hoewel het RIVM geen gezondheidsrisico verwacht van de gemeten concentratie in het water van Berkendonk, vindt het RIVM (en de GGD) verspreiding van PFOA in het milieu onwenselijk. Dit omdat de stof niet afbreekt in het milieu en ophoopt in het lichaam.

Heeft u vragen over GenX/PFOA en gezondheid? Neem contact op met de GGD via telefoonnummer 0900 368 68 68 of mail naar milieu@ggdgmv.nl.