Homepagina > Nieuws > Samen bouwen aan een wendbaar gezondheidsperspectief

Samen bouwen aan een wendbaar gezondheidsperspectief

Meerjarig beleidsplan GGD Brabant-Zuidoost

29-1-2018

Met trots presenteren wij het meerjarig beleidsplan van de GGD. Dit plan geeft de ambities voor de komende jaren weer en kwam tot stand tijdens een interactief proces met ketenpartners, burgers, professionals, ambtenaren en bestuurders.

GGD Brabant-Zuidoost staat voor een gezonde basis voor iedereen. Daarin heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid, maar wij helpen als het kan en/of moet. Dat doen we vanuit onze wettelijke verantwoordelijkheid met en voor de 21 gemeenten in onze regio en de individuele inwoners en samen met andere organisaties.

Het is onze stellige overtuiging dat gezamenlijke kracht het mogelijk maakt om doelen te realiseren die voor afzonderlijke organisaties moeilijker haalbaar zijn. Het is in dit kader een eer te mogen samenwerken in een regio waar innovatiekracht, omgevingsbewustzijn en hulpvaardigheid de boventoon voeren.

Graag nemen wij u op hoofdlijnen mee in de meest relevante thema’s waarop wij de komende jaren de focus leggen. Deze vertalen we naar ambities. Vervolgens verkennen, onderzoeken en werken we ze de komende jaren uit langs programmalijnen. En ook dat doen we vooral niet alleen, maar samen. De meest uitdagende thema’s voor de komende jaren zijn niet exclusief het domein van de GGD in het bijzonder noch van publieke gezondheid in het algemeen. Het zijn de maatschappelijke thema’s voor ons allemaal en voor de gemeenten en hun inwoners in het bijzonder.

Wij nodigen u graag uit daar een bijdrage aan te leveren.


Margreet de Leeuw
Voorzitter

Ellis Jeurissen
Directeur Publieke Gezondheid