Homepagina > Nieuws > Suïcidepreventie doen we samen

Suïcidepreventie doen we samen

Ruim 70 professionals namen deel aan webinar

4-11-2020
Op dinsdag 3 november organiseerde GGD Brabant-Zuidoost voor ruim 70 professionals uit de regionale sociaaleconomische sector een online webinar over schulden, armoede en zelfmoordpreventie. 

Uit de cijfers blijkt een indringende relatie. Landelijk plegen mensen met een bijstand- of arbeidsongeschiktheidsuitkering zo’n 5 keer vaker zelfmoord. In Zuidoost-Brabant heeft 14% van de werklozen in het afgelopen jaar zelfmoordgedachten gehad, net als 19% van de arbeidsongeschikten. 

Wetenschappers vrezen dat, door een toename in stressfactoren door de huidige maatregelen, ook het risico op meer suïcides toeneemt. Ondernemers die hun bedrijf verliezen, mensen die banen kwijtraken en zonder reserves niet het hoofd boven water kunnen houden. 

Interview met Marc Mulder
In het webinar werd ervaringsdeskundige Marc Mulder geïnterviewd door Iris Zuidweg, trainer en adviseur bij 113 Zelfmoordpreventie. Marc verloor jaren geleden zijn bedrijf en voor hem lag een enorme weg van bureaucratie en tegenslagen die, ondanks dat hij het zakelijk goed kon afronden, op persoonlijk vlak te veel van hem vroegen. 

Marc gaf aan dat zijn uithoudingsvermogen om uit de schulden te komen uitputte. Dat het vertrouwen in zichzelf om erbovenop te komen wegviel. Dat hij zich ongelofelijk schaamde dat het hem niet lukte om eruit te komen, dat dit hem lam legde en zijn eigenwaarde volkomen wegvaagde. Ook de gedachten aan zelfmoord passeerde. Niet meer weten hoe je verder kan, geen oplossingen meer hebben, verlangen naar rust, geen energie meer hebben om brieven open te maken en de confrontatie aan te gaan, het maakte dat hij klem kwam te zitten. 

Marc vertelde ook over zijn eenzaamheid in die periode. De kleine wereld waar je in terecht komt. Het isolement. Over hoe het hem opluchting zou hebben gegeven als iemand aan hem gevraagd had of hij het nog wel volhield. Of hij nog perspectief had. Of het leven nog wel ging. Of hij soms aan zelfmoord dacht. Of en hoe hij het vol kon houden. Wat hij nodig had. Wat hem perspectief zou geven. 

Signaleren, doorvragen en doorverwijzen
Aan de groep werd gevraagd: wat betekent het verhaal van Marc voor jouw dagelijks werk en jouw organisatie? In kleine groepen was er ruimte om te reflecteren. 

“Ik voelde het verhaal van Marc in mijn lijf, het raakte me. Normaliter ben ik behoudend in het vragen naar zelfmoordgedachten, maar zo’n vraag doorbreekt het gevoel van alleen zijn. Dat had ik me niet beseft, hoe belangrijk dat is.” 

“We delen met elkaar dat we mensen willen helpen, er voor hen willen zijn. Maar de manier waarop verschilt nogal, dat is goed om bewust van te zijn.” 

“De stressfactoren nemen toe, ik zou graag een vervolg gesprek willen voeren, hoe we omgaan met toenemende wanhoop in ons werk. Hoe kunnen we als professionals de krachten bundelen?” 

Verdieping, training & opleiding 
Een gesprek over zelfmoord voeren kan ongemakkelijk voelen. Wat zeg je wel en niet? Wat helpt? Hoe begin ik er over en wanneer? 
Na het gesprek
Als je het gesprek gevoerd hebt, is het fijn om te weten wat je daarna kan doen. De huisarts is een eerste stap. Hoe komt iemand bij de huisarts? Of is er nu meer nodig?
Soms heb je die mogelijkheden niet. Het is goed om in je eigen gemeente na te gaan waar je signalen kan melden en hoe daar mee wordt omgegaan. Zo voorkom je dat je rond blijft lopen met een niet-pluis gevoel. 

Beleid suïcidepreventie in jouw organisatie?
Wil je samen met je team/organisatie nadenken over jullie suïcidepreventie beleid, kijk dan op deze website van 113.nl

Voor overleg en advies over een casus kan gebeld worden met het nummer 113 of gratis via 0800 0113 of bel de collegiale overleglijn op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur via 020 311 38 88. Bij nood, bel altijd 112.