Homepagina > Nieuws > Toekomst Eindhoven Airport: 'minder geluid vanaf 2020'

Toekomst Eindhoven Airport: 'minder geluid vanaf 2020'

Pieter van Geel heeft zijn advies uitgebracht over de toekomst van Eindhoven Airport

26-4-2019

​Vandaag heeft Pieter van Geel zijn advies voor de toekomst van Eindhoven Airport uitgebracht aan minister Cora van Nieuwenhuizen.

In zijn advies staat groei niet langer centraal, maar vooral sturen op minder geluidbelasting voor omwonenden. De GGD Brabant-Zuidoost heeft in opdracht van van Geel eind 2018/begin 2019 een Belevingsonderzoek uitgevoerd bij omwonenden van het vliegveld. Hieruit bleek een duidelijk toename in hinder en slaapverstoring door het vliegverkeer ten opzichte van begin 2012, zowel binnen de 20 Ke geluidscontour als in een ruimer gebied daarbuiten. De resultaten van het Belevingsonderzoek liggen samen met andere bronnen van informatie ten grondslag aan het advies van van Geel. In mei zal de GGD het volledige rapport publiceren.