Homepagina > Nieuws > GGD vervangt analoge archiefstukken door digitale archiefstukken

GGD vervangt analoge archiefstukken door digitale archiefstukken

Besluit vanaf 10 april ter inzage

7-4-2015

De GGD Brabant-Zuidoost gaat haar papieren archiefbescheiden vervangen door digitale reproducties. Het gaan hierbij om archiefstukken die volgens de selectielijst voor gemeentelijke en intergemeentelijke organen voor bewaring of vernieting in aanmerking komen.

Dit heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost in oktober 2014 besloten op basis van de Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en de Archiefregeling. De streekarchivaris van het RHC Eindhoven, die toeziet op een goede uitvoering van het archiefbeheer, heeft hier op 23 februari jl. positief over geadviseerd.

Inzage
Het besluit van het Dagelijks Bestuur ligt met ingang van vrijdag 10 april 2015 tot en met vrijdag 22 mei 2015 ter inzage. U kunt hierover contact opnemen met de heer Alex Van Heugten, Co√∂rdinerend medewerker van het team Documentaire Informatievoorziening (DIV) van de GGD Brabant-Zuidoost. Hij is bereikbaar op alle werkdagen van 9.00-15.00 uur via telefoon 088 0031 161 of a.van.heugten@ggdbzo.nl