InwonersNieuws & infoBrabanders vinden het steeds moeilijker om zich aan coronaregels te houden

Brabanders vinden het steeds moeilijker om zich aan coronaregels te houden

Tijdens de afgelopen meetronde van het gedragsonderzoek werd bekend dat een aantal maatregelen eind september zouden worden versoepeld, zoals het maximaal aantal bezoekers in de horeca en bij evenementen, de verplichte 1,5 meter en het thuiswerkadvies. Ondanks dat het pakket aan maatregelen daarmee steeds kleiner wordt, blijkt dat deelnemers het moeilijker vinden om zich aan de maatregelen te houden. Ook aan sociaal beperkende maatregelen die nog wel blijven gelden. Vaccinatie blijkt daarbij een relevante factor te zijn. Dit blijkt uit de vijftiende meting van het vragenlijstonderzoek dat de GGD’en uitvoeren in samenwerking met het RIVM, uitgevoerd tussen 8 en 12 september onder 2.264 inwoners van Zuidoost-Brabant.

Minder draagvlak voor maatregelen

Na een tijdelijke toename in de ervaren dreiging voor het coronavirus na de opleving begin van de zomer, zien we deze meetronde weer een daling. Dat gaat gepaard met een afname in draagvlak voor met name de sociaal beperkende maatregelen zoals het vermijden van drukte, 1,5 meter afstand houden, thuiswerken en het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer.

Verdere afname in vertrouwen coronabeleid

Bovendien zien we een verdere afname in vertrouwen in het coronabeleid van de overheid (van 34% zes weken geleden naar 27% nu). Dat gaat gepaard met meer mensen die het beleid oneerlijk vinden en een forse toename in mensen die de maatregelen verwarrend vinden, ondanks dat er steeds minder maatregelen zijn.

Verdere daling in drukte mijden en afstand houden

Met de toename in sociale activiteiten, feestjes en het drukker worden van veel locaties, vinden deelnemers het moeilijker om 1,5 meter afstand te houden. Deelnemers geven dan ook aan in de week voor het onderzoek minder vaak drukte te hebben vermeden en in situaties met vrienden, familie en collega’s minder vaak afstand te hebben gehouden. Hoewel na 25 september het dringend advies zal zijn 1,5 meter afstand te houden, zal dit niet meer nodig zijn op drukke plekken waar een coronatoegangsbewijs gebruikt zal worden, zoals in de horeca en bij culturele instellingen.

Gevaccineerden houden minder vaak afstand

Deze daling in naleving lijkt niet alleen gerelateerd aan een lager gevoel van dreiging en meer drukte; maar ook aan vaccinatie. Bijna 60% van de gevaccineerde deelnemers geeft bijvoorbeeld aan na hun vaccinatie minder afstand te zijn gaan houden van vrienden, familie en collega’s.

Meer deelnemers doen een zelftest bij klachten

Het gebruik van zelftesten is de afgelopen maanden fors toegenomen: van 8% in de voorgaande 6 weken (begin mei) naar 26% in de huidige meetronde. Zelftesten werden het meest gebruikt onder jongeren (16 tot 24 jaar: 79%) en het minst door ouderen (70 jaar en ouder: 8%). Ondanks dat het dringende advies nog steeds luidt om bij klachten een GGD-test te doen, gebruiken deelnemers bij klachten steeds vaker een zelftest (8% begin mei tegen 29% nu). Het aantal deelnemers dat een GGD-test doet bij klachten neemt juist af in deze periode, van 45% begin mei tot 17% nu. Van de deelnemers met klachten die geen coronatest hebben gedaan, heeft 38% zich niet laten testen vanwege vaccinatie en 30% vanwege milde klachten. Zesendertig procent geeft als reden aan altijd deze klachten te hebben in deze periode. Een vergelijkbaar beeld zien we bij kinderen, waar ook veel vaker een zelftest wordt gedaan bij klachten en minder vaak een GGD-test.

De GGD Brabant-Zuidoost voert dit onderzoek uit samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en andere GGD’en. In totaal 5.234 mensen uit Noord-Brabant (2.264 uit Zuidoost-Brabant) deden mee aan de vijftiende ronde, die tussen 8 -12 september 2021 werd uitgevoerd. Meer weten over dit panelonderzoek? Bekijk dan het dashboard Corona (gedragsonderzoek) op de Brabantscan.