Homepagina > Over ons > GGD panel > Resultaten > Panelonderzoek Gezondheidsbeleving

Panelonderzoek Gezondheidsbeleving

In maart 2015 hebben ruim 4000 leden van het GGD panel een vragenlijst ingevuld. Centraal stonden vragen over de gezondheidsbeleving, verbeterwensen, ondersteuningsbehoeften en het ontvangen van ondersteuning van de eigen omgeving en van hulpverleners.

Gezondheid is (bijna) het belangrijkste in het leven
De panelleden vinden gezondheid één van de belangrijkste dingen in het leven (zie figuur). Gezondheid betekent veel meer dan de afwezigheid van ziekte, klachten of pijn. Zij vinden zaken als kunnen genieten, positieve stemming, de dingen kunnen doen die je wilt doen, vertrouwen in de toekomst, sociale contacten, grip op je leven, voldoening in werk, geen stress, belangrijk als het gaat om gezondheid. Mensen met een chronische ziekte kunnen zich toch gezond voelen. Als zij de dingen kunnen doen die ze willen doen, beleven zij hun gezondheid vele malen beter dan mensen die niet de dingen kunnen doen die ze willen doen.Driekwart van de mensen wil de eigen gezondheid verbeteren
Driekwart (77%) van de respondenten wil de eigen situatie verbeteren. Zij willen hun gezondheid verbeteren op de aspecten  ‘geen stress ervaren’, ‘me energiek of fit voelen’, ‘vrij zijn van gezondheidsklachten of pijn’, ‘geen belemmering ervaren door ziekte of gezondheidsklachten’ en ‘lekker in mijn vel zitten’. Verschillende subgroepen scoren hier verschillend op. Zo hebben jongere mensen, mensen met betaald werk en mensen die, eventueel naast werk, onderwijs volgen vaker dan gemiddeld behoefte aan vermindering van stress.

Veel mensen krijgen al ondersteuning vanuit hun directe omgeving
Meer dan de helft (60%) van de mensen met een verbeterwens ontvangen hiervoor al ondersteuning van familie, vrienden, kennissen of buren. Een kwart (26%) krijgt al ondersteuning van een professionele of vrijwillige hulpverlener, eventueel naast ondersteuning vanuit de eigen omgeving. Deze percentages variëren afhankelijk van het verbeteraspect. Zo krijgt maar liefst 59% van de mensen die minder gezondheidsklachten of pijn willen hebben hiervoor al steun van een professionele of vrijwillige hulpverlener. Dit geldt maar voor 16% van de mensen die hun gezondheid willen verbeteren op het gebied van ‘geen stress ervaren’.

Vooral behoefte aan ondersteuning in de vorm van persoonlijke coaching
Een kwart van de mensen met een verbeterwens wil hierbij graag (meer) ondersteuning. De meest gewenste vorm van ondersteuning is persoonlijke coaching. Daarnaast is er relatief veel behoefte aan het samen met andere mensen leuke dingen doen en lotgenotencontact. Ongeveer een vijfde (19%) van de mensen weet niet welke vorm van ondersteuning zij nodig hebben.

Wat doet de GGD met deze resultaten?
De GGD gebruikt de resultaten voor haar advisering van gemeenten bij hun gezondheid- en Wmo-beleid. Later dit jaar verschijnt een uitgebreidere rapportage van de resultaten van dit panelonderzoek en de verdiepende gesprekken die met een aantal panelleden zijn gevoerd. Die rapportage wordt via deze website gepubliceerd. Heeft u vragen over dit onderzoek? Mail ze naar: panel@ggdbzo.nl