Homepagina > Over ons > GGD panel > Resultaten > Panelonderzoek Transitie jeugdzorg en opvoedondersteuning

Panelonderzoek Transitie jeugdzorg en opvoedondersteuning

In mei 2014 hebben ruim 3500 panelleden met kinderen van 0-12 jaar een uitnodiging gekregen voor het onderzoek over de transitie jeugd en opvoedingsondersteuning.

Op een open vraag over de rol van de overheid bij de opvoeding van kinderen geven ouders het meest aan dat de overheid laagdrempelige en betaalbare ondersteuning moet bieden. Daarnaast dient de overheid de burgers van informatie en advies te voorzien over de opvoeding en aangeven waar burgers terecht kunnen met vragen of de procedure voor het benaderen van instanties. Bijvoorbeeld met betrekking tot financiële vergoedingen en mogelijkheden. Ook zou men (toekomstige) ouders moeten voorlichten over opvoeden, via de media of een (verplichte) opvoedcursus.

De panelleden geven aan dat opvoeden een taak is van de ouders. De overheid dient op de achtergrond te blijven, maar wel een oogje in het zeil te houden. Wanneer een probleem gesignaleerd wordt, zoals huiselijk geweld of misbruik van het kind, dient de overheid onmiddellijk en adequaat te handelen. Een aantal ouders geeft aan dat hier momenteel te lang mee gewacht wordt. Daarnaast vinden panelleden dat de overheid burgers serieus moet nemen als zij problemen melden.

Verder dient de overheid te zorgen de kwaliteit van de jeugdzorg behouden blijft en er genoeg faciliteiten beschikbaar zijn zoals scholen en ondersteunende instanties. Daarbij moet er een duidelijke taakverdeling zijn en goede samenwerking tussen meerdere instanties. Ten slotte moet de bescherming en veiligheid van het kind voorop staan.

Tabel 1. Vragen aan ouders over Transitie Jeugdzorg en opvoedingsondersteuning
Tabel vragen panelonderzoek.JPG

 Contact

​Heeft u een vraag over het GGD panel? Neem contact op met onze onderzoekers via Panel@ggdbzo.nl