Homepagina > Over ons > Ons Bestuur

Ons Bestuur

De GGD Brabant-Zuidoost is een gemeenschappelijke regeling waaraan de 21 gemeenten van de regio Zuidoost-Brabant deelnemen.

Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD bestaat uit de 21 wethouders van deze gemeenten die de portefeuille publieke gezondheidszorg in het college van B&W hebben.
Het AB stelt de hoofdlijnen van het GGD beleid, de begroting en de jaarrekening van de GGD vast en benoemt de voorzitter van het bestuur en de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). 

Vergaderingen Algemeen Bestuur
Het AB vergadert 4 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaris de heer Pim Lamers, telefoon 088 0031 201.

Dagelijks Bestuur
Het AB kiest uit haar midden het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD. Dit bestuur bestaat uit maximaal 8 leden. Het DB vormt een afspiegeling van de gemeentelijke clusters in onze regio. De voorzitter van het AB is ook de voorzitter van het DB. Het DB vergadert maandelijks en ziet toe op het dagelijks functioneren van de GGD, bereidt samen met de DPG de vergaderingen van het AB voor en draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van het AB.

Directeur Publieke Gezondheid
De DPG is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de GGD.