Homepagina > Partners > Zorgaanbieders

Calamiteit melden door zorgaanbieders

​Corona instructies voor zorginstellingen en thuiszorg >>


Zorgaanbieders van WMO-voorzieningen zijn volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) verplicht om een calamiteit of geweldsincident te melden.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de WMO-voorzieningen.
Alle gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant hebben de GGD aangewezen als toezichthoudende instantie die calamiteitenmeldingen onderzoekt. De GGD start na overleg met een betreffende gemeente een onderzoek zodra een calamiteit of een geweldsincident is gemeld.

Wat melden?

Onder een calamiteit verstaat de wet: een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een Wmo-voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor, of de dood van een cliënt heeft geleid.

Onder een geweldsincident verstaat de wet: seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, alsmede lichamelijk en geestelijk geweld jegens een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.

Waar en hoe melden?

Calamiteiten en geweldincidenten kunt u melden via de formulieren aan de rechterkant, bij voorkeur op de eerst volgende werkdag na het incident. Na melding start de GGD een onderzoek.

Vragen en advies

Heeft u vragen of wilt u advies over wel of niet melden? U kunt tijdens kantooruren bellen, 088 0031 377. Of stuur een e-mail naar calamiteitmelden@ggdbzo.nl.