Homepagina > Partners > Artsen > Meer mazelen, personeel beschermd?

Meer mazelen, personeel beschermd?

​​Het aantal mazelengevallen in en buiten Europa, maar ook in Nederland, neemt nog steeds toe. We willen u daarom attenderen op het risico van mazelen in de huisartsenpraktijk. Immers, de kans dat zich een patiënt aan u presenteert met mazelen en u, uw personeel of patiënten in de wachtkamer blootstelt aan besmetting wordt groter. We raden u dan ook aan om de vaccinatiestatus van gezondheidsmedewerkers op peil te brengen. 

In Nederland is sinds begin 2019 vaker mazelen gemeld dan in dezelfde periode in voorgaande jaren. Team Infectieziekten van de GGD Brabant-Zuidoost heeft recent alle inzittenden van twee op Eindhoven Airport gelande vliegtuigen gewaarschuwd, omdat zich tijdens de vliegreis een passagier in de besmettelijke periode aan boord was. Daarnaast zijn ook in onze regio wachtkamercontacten geïnventariseerd, gewaarschuwd en zo mogelijk beschermd na blootstelling aan patiënten met mazelen. 

Patiënt meldt zich telefonisch
Indien een patiënt met mogelijk mazelen, zich meldt bij de huisartsenpraktijk, is het advies om de patiënt niet op het spreekuur te laten komen om transmissie naar andere, niet-beschermde patiënten en patiëntjes in de huisartsenpraktijk (wachtkamer) te voorkómen. Blijkt achteraf dat een patiënt mazelen had en besmettelijk was, dan is contactonderzoek nodig. De GGD zal samen met u nagaan wie er risico heeft gelopen en of er nog maatregelen mogelijk zijn.
 
Personeel beschermd?
Net zoals tijdens de mazelenepidemie van 2013/2014 raden wij u aan om de vaccinatiestatus van gezondheidsmedewerkers, die geen mazelen hebben doorgemaakt, op peil te brengen. Het doel hiervan is tweeledig: henzelf beschermen tegen het oplopen van mazelen én voorkómen dat gezondheidszorgwerkers die mazelen ontwikkelen, hun patiënten ​infecteren. Wat dit betekent voor de huisartsenpraktijk of het gezondheidscentrum staat beschreven in het advies ‘Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg’.