Homepagina > Partners > Artsen > Nieuw Coronavirus in Wuhan (China)

Nieuw Coronavirus in Wuhan (China)

24-01-2020

De afgelopen dagen is de opkomst van een nieuw Coronavirus in Wuhan (China) veel in het nieuws. Graag informeren de GGD Brabant-Zuidoost en Stichting PAMM u over het huidige beleid, al weten we dat de informatie sterk aan verandering onderhevig is. De komende dagen verwachten wij meer concrete adviezen naar aanleiding van overleg WHO en in aansluiting daarop een vertaling hiervan voor de Nederlandse situatie door het RIVM, centrum infectieziektebestrijding. Wij zullen u op de hoogte houden van veranderingen in het beleid. 

Situatie donderdag 23 januari 2020 (bron ECDC)
Er zijn ongeveer 450 patiënten bij wie het nieuwe coronavirus (2019-nCoV) door laboratoriumonderzoek is bevestigd, de meeste daarvan zijn afkomstig uit Wuhan en hebben een relatie met een markt met vis en levende dieren. ​Op dit moment is bij enkele personen besmetting van mens op mens aangetoond. Het virus lijkt vooralsnog niet gemakkelijk van mens op mens overdraagbaar.

Wat betekent dat voor u als huisarts?
Bij personen, met klachten als koorts en ernstige luchtwegproblemen, die binnen 14 dagen na terugkeer uit de regio Wuhan contact opnemen, is ons advies:

 • Ontvang de patiënt niet op de praktijk maar vraag telefonisch de klachten en reisgeschiedenis na of ga indien nodig op huisbezoek.
 • Zorg bij een huisbezoek voor juiste persoonlijke beschermingsmiddelen
  - mond/neus masker (FFP1)
  - schort met lange mouwen
  - handschoenen
  - goed afsluitende bril (veiligheidsbril)
 • Overleg laagdrempelig met de GGD zodat de GGD met u een risico-inschatting kan maken. 
 • Bij noodzaak voor opname: overleg met de dienstdoende arts microbioloog. Denk bij opname aan strikte isolatie (conform MERS-CoV)!
 • Bij transport naar het ziekenhuis door de ambulance: meld “verdenking nieuw coronavirus”
Informatie voor patiënten:  
 • Voor zover nu bekend kunnen personen afkomstig uit de regio Wuhan zonder klachten hun dagelijkse bezigheden zonder restricties voortzetten. De overweging hierbij is dat er geen aanwijzingen zijn dat een persoon zonder klachten besmettelijk is voor zijn omgeving.
 • De WHO heeft aangegeven dat er geen aanvullende maatregelen voor reizigers naar China nodig zijn. In het algemeen geldt het advies voor reizigers om markten met levende dieren te vermijden en om algemene hygiënemaatregelen te nemen.
Meer informatie en Q&A:
Meldingen of vragen:
GGD Brabant-Zuidoost 
afdeling infectieziektebestrijding Brabant-Zuidoost 
Tel: 088 0031 333

Buiten kantoortijden: provinciale dienst infectieziektebestrijding 
Tel: 0900 3 67 67 67

Stichting PAMM
Tel: ​088 444 2100

 ​