Homepagina > Partners > Artsen > Casusdefinitie COVID-19

Casusdefinitie COVID-19

​1 maart 2020


 

De casusdefinitie voor een verdacht geval COVID-19 is gewijzigd in verband met een uitbreiding van gebieden met transmissie. Dit betekent dat de situatie waarin bemonstering geïndiceerd is ook gewijzigd is.

Het is mogelijk dat de gebieden met verspreiding snel veranderen de komende weken. Via deze link kunt u de meest recente casusdefinitie raadplegen inclusief overzicht van landen/ gebieden met wijdverspreide transmissie.


Casusdefinitie verdacht geval:
Een persoon met:
• koorts (ten minste 38 graden Celsius)én ten minste één van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid;
EN
• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land/regio met wijdverspreide transmissie,
of:
• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met SARS-CoV-2.
of:
• koortsig gevoel bij ouderen, aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen. Een immuun gecompromitteerde patient met een ernstige infectie van welke aard ook, die aan epidemiologische criteria voldoet, is een vedacht geval en dient getest tte worden op SARS-CoV-2.

Veranderingen in gebieden met transmissie, veranderingen in casusdefinitie
Het is mogelijk dat de gebieden met verspreiding snel veranderen de komende weken. Wij adviseren u de meest recente casusdefinitie inclusief overzicht van landen/ gebieden met wijdverspreide transmissie te raadplegen.

Opname-indicatie? Overleg met de arts-microbioloog
Wilt u de patiënt insturen dan overlegt u met de arts microbioloog (niet met de GGD) van uw ziekenhuis. Vermeld bij insturen duidelijk aan de ambulancedienst dat het een verdenking COVID-19 betreft. 

Blijft patiënt thuis, overleg dan met de GGD
De afdeling infectieziektebestrijding is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur via 088-0031 333 en buiten kantoortijden via 0900-3676767. Indien nodig verricht de GGD diagnostiek naar COVID-19 en zorgt voor het transport van dit materiaal.

Wij ontvangen graag de volgende informatie over de patiënt:
- Eerste ziektedag en klachten.
- Indien van toepassing, dag van terugkomst uit het risicogebied.
- Bezochte plaatsen in het risicogebied, inclusief datum van bezoek.
- Waren er in de directe omgeving van de patiënt zieken?
- Eventuele comorbiditeit.
- Telefoonnummer van de patiënt.

Persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis
De GGD heeft veel vragen ontvangen van huisartsen over het verstrekken van noodpakketten met beschermingsmaatregelen (FFP-2-masker, spatbril, niet-steriele handschoenen en een vochtwerend voorschort) aan huisartspraktijken. Op dit moment heeft de GGD onvoldoende materiaal om elke huisartsenpraktijk van noodpakketten te voorzien. Indien in uw huisartsenpraktijk een patiënt zich voordoet met verdenking op het coronavirus, en u heeft geen mogelijkheid om passende beschermingsmaatregelen te nemen, dan verzoeken wij u om contact met de GGD op te nemen. Het tekort aan beschermingsmaatregelen geldt in het hele land, dus er wordt landelijk naar oplossingen gezocht.

Meer informatie en vragen