Homepagina > Partners > Artsen > Nieuwe casusdefinitie verdacht geval 2019-nCoV

Nieuwe casusdefinitie verdacht geval 2019-nCoV

​07-02-2020

Vandaag, vrijdag 7 februari, heeft het RIVM de casusdefinitie geüpdatet.

Gelijke casusdefinitie in en buiten het ziekenhuis en aanpassing symptomen 
Het onderscheid in casusdefinitie in het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis vervalt. Het aantal besmettingen in China, buiten de regio Wuhan, neemt toe. Zodoende wordt voortaan China (exclusief Hongkong, Macau en Taiwan) aangehouden. De kans is groot dat patiënten uit deze gebieden, die voldoen aan de casusdefinitie, een influenza-achtig ziektebeeld hebben en geen 2019-nCoV. De wijziging maakt het echter mogelijk om deze patiënten wel te testen op 2019-nCoV. Deze wijziging gaat in op 7 februari en geldt voor patiënten die zich vanaf nu melden.

Voortaan gelden koorts EN hoesten en/of kortademigheid als de klinische symptomen in de casusdefinitie. Dit is gewijzigd om eerdere onduidelijkheden te verhelpen.

Casusdefinitie verdacht geval:
Een persoon met:

  • Koorts (ten minste 38 graden Celsius) én ten minste één van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid

    EN

  • de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit het vasteland van China (exclusief Hong Kong, Macau en Taiwan)
of:
  • de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met 2019-nCoV.
Toepassing in de huisartspraktijk
Tijdens de triage moet bij patiënten met hoesten of kortademigheid worden uitgevraagd of zij in de 14 dagen voorafgaand aan de eerste ziektedag in China zijn geweest. In dat geval moet de patiënt niet naar de huisartspraktijk te komen. De huisarts maakt een klinische inschatting van de ernst (telefonisch of door huisbezoek met de hieronder beschreven persoonlijk beschermende maatregelen). 

Wilt u de patiënt insturen dan overlegt u met de arts microbioloog (niet met de GGD) van uw ziekenhuis. Vermeld bij insturen duidelijk aan de ambulancedienst dat het een verdenking 2019-nCoV betreft.

Hoeft de patiënt niet naar het ziekenhuis, overlegt u dan met de GGD afdeling
infectieziektebestrijding (ma-vr 8.30-17h 088 0031 333; buiten kantoortijden: 0900 367 6767). Indien nodig verricht de GGD diagnostiek naar 2019-nCoV en het transport van dit materiaal.​​​

Toelichting persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis
Voor huisartsen die in de thuissituatie een patiënt met mogelijke verdenking op 2019-nCoV-infectie onderzoeken, worden een FFP-2-masker, spatbril, niet-steriele handschoenen en een vochtwerend voorschort geadviseerd. Dit is voldoende ter bescherming tegen 2019-nCoV.

Meer informatie en vragen