Homepagina > Partners > Artsen > Update nieuw Coronavirus

Update nieuw Coronavirus

31-01-2020

 
De komende periode zal op basis van de beschikbare informatie het Nederlandse beleid over het nieuwe coronavirus geformuleerd/aangepast worden. Het nieuwe coronavirus heeft de status van A-ziekte gekregen en het RIVM heeft de case definitie aangepast. Een brief hierover van het RIVM volgt, via deze weg willen wij u nu al informeren over het actuele beleid.

Situatie dinsdag 27 januari 2020 (bron ECDC)
Er zijn ongeveer 2700 patiënten bij wie het nieuwe coronavirus (2019-nCoV) door laboratoriumonderzoek is bevestigd, de meeste daarvan zijn afkomstig uit Wuhan. Er zijn inmiddels in 11 andere landen patiënten gemeld. Het virus blijkt van mens op mens overdraagbaar. Transmissie tijdens de incubatieperiode wordt niet uitgesloten.

Wat betekent dit voor u als huisarts?
 1. Bij een patiënt die voldoet aan de case definitie, neemt u contact op met de GGD.
  De case definitie is
  • Koorts (ten minste 38 graden Celsius) en ten minste 2 van de volgende respiratoire ver​schijnselen: hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, tekenen van longinfiltraat EN
  • die ontstaan zijn binnen 14 dagen na terugkomst uit Wuhan of een nieuw gebied waar actuele overdracht plaatsvindt* OF
  • die ontstaan zijn binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde 2019-nCoV- infectie *De gebieden waar lokale transmissie voorkomt zullen zo nodig aangepast worden op basis van nieuwe informatie.

 2. U overlegt met de GGD over de indicatie voor citodiagnostiek en eventuele noodzaak tot opname in het ziekenhuis.

 3. Bij opname indicatie overlegt u vervolgens met de dienstdoende internist(-infectioloog) of arts-microbioloog over de opname. Indien u ambulancevervoer bestelt, geeft u aan dat het een patiënt met verdenking coronavirus betreft. Diagnostiek vindt plaats in het ziekenhuis.

 4. Indien er geen opname indicatie is maar er wel een indicatie is voor diagnostiek, zal de GGD overleggen met het RIVM en met u bespreken wie de diagnostiek (GGD of huisarts) uitvoert. De patiënt dient in thuisisolatie te verblijven, tenminste tot moment uitslag diagnostiek. De GGD beoordeelt of aan de voorwaarden voor thuisisolatie kan worden voldaan.
Aandachtspunten
 • ​Laat een patiënt niet naar de praktijk komen. Leg een huisbezoek af.
 • Meldt een patiënt zich spontaan aan de balie? Geef de patiënt een chirurgisch mondneusmasker en laat hem of haar in een aparte ruimte wachten (niet met andere patiënten).
 • Bij huisbezoek en/ of afname diagnostiek dient u de juiste beschermingsmiddelen te gebruiken:
  o Een mondneusmasker (FFP2). Let op: dit is gewijzigd (was FFP1)
  o Goed afsluitende bril (veiligheidsbril)
  o Handschoenen
  o Schort, bij voorkeur met lange mouwen
Meer informatie en Q&A 
Meldingen of vragen
 • GGD Brabant-Zuidoost, afdeling infectieziektebestrijding Brabant-Zuidoost: 
  ​088 0031 333
 • Buiten kantoortijden: provinciale dienst infectieziektebestrijding: 
  0900 3 67 67 67
 • Stichting PAMM: 
  088 444 2100