Homepagina > Partners > Artsen > Infectieziekten > Prikaccidenten

Prikaccidenten

Via prik-, bijt-, snij- en spataccidenten kunnen hepatitis B-virus (HBV), hepatitis C-virus (HCV) en Humaan Immunodeficiëntie Virus (hiv) worden overgedragen. Prik-, bijt- snij- en spataccidenten worden samengevat als prikaccidenten.

Of een prikaccident tot infectie van het slachtoffer leidt is afhankelijk van:

  • de aard van het accident:
    Is er daadwerkelijk bloed of een andere lichaamsvloeistof overgedragen, en zo ja, hoeveel?
  • de serostatus van de bron:
    Bevat het bloed of de lichaamsvloeistof virusdeeltjes?
  • de immuunstatus van het slachtoffer:
    Is het slachtoffer reeds beschermd door vaccinatie of doorgemaakte infectie?

Met behulp van de LCI-richtlijn prikaccidenten kan een inschatting gemaakt worden van het risico op infectie. Afhankelijk van het risico worden al dan niet maatregelen geadviseerd om het slachtoffer tegen infectie te beschermen (postexpositieprofylaxe) of een eventueel opgetreden infectie in een vroeg stadium te onderkennen.