Homepagina > Partners > Artsen > Jeugdgezondheid

Jeugdgezondheid

Huisarts en jeugdgezondheidszorg; samen hebben we een belangrijke taak in de zorg voor onze jeugd. We zien regelmatig dezelfde kinderen en gezinnen, ieder vanuit onze eigen deskundigheid. Door een goede en persoonlijke samenwerking kunnen we gezinnen en jongeren met problemen snel en effectief passende hulp bieden in hun directe omgeving.


Wie zijn wij?
De jeugdarts is deskundig op het gebied van de normale groei en ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar. De jeugdarts is een pleitbezorger voor het kind en bewaakt, bevordert en beschermt de gezondheid van het kind in de brede zin van het woord: van ongezonde fysieke zaken in de omgeving tot het verminderen van welvaartziekten. Wij combineren sociaal-medische deskundigheid met een werkwijze vanuit het biopsychosociale model. Met name de jeugdverpleegkundige heeft kennis en ervaring op het gebied van psychosociale problematiek en opvoedondersteuning.

Wat doen wij?
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft alle kinderen van 0-19 jaar in beeld. We richten ons op de sociaal-medische voorwaarden die gelden voor gezond en gelukkig opgroeien:
- Een gezonde lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling
- Kunnen aanpassen en zelfredzaam zijn
- Eigen talenten en kwaliteiten optimaal kunnen benutten
- Voldoende steun en bescherming in een veilige omgeving

We bieden kortdurende preventieve ondersteuning aan kinderen en ouders en helpen hen gezonde keuzes te maken vanuit hun eigen kracht. We signaleren en analyseren (ook op vraag) problemen en schakelen op tijd extra hulp in. Soms verwijzen we voor verdere diagnostiek of een interventie naar de huisarts, soms rechtstreeks volgens werkafspraken of RTA's naar een ( medisch ) specialist of een andere ketenpartner.
In elke gemeente neemt Jeugdgezondheid deel aan de zorgstructuur van de school of de buurt.

Waarom samenwerken? 
Voor het kind
Samenwerking  levert een integrale en zorgvuldige afgestemde zorg op voor alle ouders en verzorgers, kinderen en jongeren en gezinnen met problemen en vragen.
Voor de professional
Afstemming en samenwerking zorgen er voor dat bij beide professionals een actueel en completer beeld ontstaat van de zaken rondom het kind en gezin die van invloed kunnen zijn op advies, zorg of hulp.

Contact
Heeft u vragen over kinderen in uw praktijk? Wilt u overleg of advies over eventuele verwijsmogelijkheden? Wilt u meer weten of afspraken maken over onze samenwerking? Nem dan gerust telefonisch of per email contact op met de jeugdarts van het team Jeugdgezondheid.