Homepagina > Partners > Gemeenten > Burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven

De GGD ondersteunt gemeenten bij het bevorderen van de gezondheid van haar inwoners. Gemeenten willen zoveel mogelijk aansluiten bij de vraag en behoeften van de inwoners zelf. Zij weten als geen ander wat er in hun dorp of wijk leeft en kunnen hun wijk- of dorpsgenoten enthousiast maken en deuren voor ons openen. Samenwerken met burgers is dus van groot belang.

Gemeenten en de GGD Brabant-Zuidoost zijn blij met burgers die zelf het initiatief nemen om zich in te zetten voor de gezondheid van plaatsgenoten. Mensen die ideeën hebben over een gezonde wijk of een gezond dorp en daaraan ook een actieve bijdrage willen leveren zijn belangrijk. Als GGD hebben wij het geluk om deze mensen steeds beter te leren kennen. Andersom hopen wij ook dat deze mensen de GGD en hun eigen gemeente steeds beter zullen weten te vinden want zij kunnen elkaars inzet versterken. U vindt hier informatie die gemeenten en burgers kan helpen bij burgerparticipatie:

de-Mortel-2013.jpgGemeenten die burgerinitiatieven ondersteunen
Een aantal gemeenten heeft het initiatief genomen om het voor burgers makkelijker te maken om hun ideeën uit te kunnen voeren.
Someren: Subsidiemogelijkheden vanuit de
gemeente voor concrete plannen. Zie o.a. beleidsregel ‘Participatie bijzondere doelgroepen en versterking verenigingen’. Contactpersoon: Lizzy Nijssen L.Nijssen@someren.nl
Asten: Contactpersoon Jozien van den Bogaart - van Heugten J.vandenBogaart-vanHeugten@asten.nl
Deurne: Contactpersoon Wil Evers w.evers@deurne.nl
Gemert-Bakel: Werkgroep Samen Gezond
Laarbeek: Contactpersoon Ilse van Ham, 0492 469 700.
Bergeijk:  U kunt mailen info@bergeijk.nl of bellen 0497 551 455
Heeze-Leende: Contactpersoon Charlotte Kooijmans.
Valkenswaard: De gemeente ondersteunt burgerinitiatieven via het wijkgericht werken.

Staat uw gemeente hier niet bij? Neem, contact op met het maatwerkteam van uw gemeente.
beweegtuin-2013-Bergeijk-1.jpgInspirerende voorbeelden
Aandacht voor een gezonde leefstijl wordt door veel mensen saai en vervelend gevonden. Het is vaak een zoektocht naar een leuke manier om met gezondheid bezig te zijn. Daar blijkt gezelligheid een grote rol bij te spelen.
Someren: Binnen de Dorpscoöperatie ‘Lierop Leeft’ zijn vele burgers actief met de organisatie van diverse activiteiten met aandacht voor de gezondheid van jong tot oud  zoals Dementievriendelijk Lierop en de themabijeenkomst drugs voor 18+ .
Asten: De Dorpsraad Asten-Heusden organiseerde in 2017 samen met diverse verenigingen de zeer succesvolle Infoavond ‘Inne kan toch gin kwaad!’, over de aanzet tot en de gevolgen van het gebruik van drank en drugs onder jongeren. Maar ook voetbalvereniging NWC is actief op het gebied van Meer dan voetbal. Hierbij is o.a. aandacht voor de gezonde sportkantine.
Helmond: De vrijwilligers van de speeltuin Leonardus in Helmond zetten zich in voor een gezonde speeltuinkantine.


Lovebank.jpgHulpmiddelen voor publieksevenementen

Als u een activiteit of evenement organiseert, kunt u gebruik maken van ondersteuning van de GGD om gezondheid op een ludieke manier onder de aandacht te brengen.Voor iedere gemeente is een beperkt budget beschikbaar. Het aanbod wordt zo nodig, in overleg met betrokken instanties op maat gemaakt. Ook staan wij altijd open voor nieuwe ideeën. U vindt hier een aantal suggesties voor de thema’s: gezonde voeding, overgewicht, alcohol en jongeren, gehoorschade, SENSE: gezonde relaties, gezonde seks, hart en vaatziekten, diabetes, mondgezondheid, binnenmilieu.

Annemiek-Verbakel-Marianne-Swinkels-en-Jo-vd-Biggelaar-gezondheidsambassadeur-150x150.jpgGezondheidsambassadeurs
Er zijn altijd mensen waarvan de GGD vindt dat zij een compliment verdienen voor hun inzet voor de gezondheid van medeburgers. Om die reden bestaat de mogelijkheid om zo’n lokale topper in het zonnetje te zetten en tot gemeentelijke Gezondheidsambassadeur te benoemen.
Voorwaarden
-
Jo van den Biggelaar, Marianne Swinkels en Annemiek Verbakel uit Laarbeek.
 
 

Vragen en aanvragen
Heeft u vragen? Dan kunt contact opnemen met het maatwerkteam van uw gemeente. Ook kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning bij publieksevenementen. U kunt het aanvraagformulier invullen en mailen naar het secretariaat.
Tel. 088 0031 436
E-mail: h.pelders@ggdbzo.nl

 Contact

​Voor meer informatie en aanvragen

Tel. 088 0031 436
E-mail: h.pelders@ggdbzo.nl

 

 Beweegtuin