Homepagina > Partners > Gemeenten

Veel aangrijpingspunten voor integraal gezondheidsbeleid

​​​Gezondheid is een breed begrip met meerdere dimensies: naast lichaamsfuncties zijn dat mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Belangrijk is veerkracht en het kunnen leiden van een betekenisvol leven, eventueel met beperkingen.

Het gemeentelijk beleid kan gezondheid via diverse beleidsterreinen steunen, denk bijvoorbeeld aan een gezonde leefomgeving, aandacht voor gezondheidsvaardigheden van kwetsbare inwoners of mantelzorgondersteuning.

Inspiraties hiervoor vindt u in de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2019-2020 van de GGD. In deze VTV zijn verschillende thema's die van belang zijn voor de gezondheid van onze inwoners op gemeenteniveau uitgewerkt met cijfers, trends, prognoses en inspirerende voorbeelden. U vindt de VTV op het GGDkompas bij uw gemeente.