Homepagina > Partners > Gemeenten > Gezondheid in Cijfers > GGD panel: de burger aan het woord

GGD panel: de burger aan het woord

Maatschappelijke ontwikkelingen veranderen ook de informatiebehoeften van onze gemeenten. Het team Onderzoek van de GGD is samen met diverse gemeenten aan de slag gegaan met nieuwe onderzoeksmethoden, indicatoren en rapportages die aansluiten bij deze behoeften.
 
In de komende edities van deze nieuwsbrief informeren wij u graag over die ontwikkelingen. Deze keer leest u meer over het nieuwe GGD burgerpanel en het thema ‘positieve gezondheid’ dat aan het panel zal worden voorgelegd.
 

Panel biedt mogelijkheid tot flexibele dataverzameling

Naast de vertrouwde gegevens uit onze gezondheidsmonitors bestaat er bij onze gemeenten de behoefte om snel en flexibel informatie te ontvangen over gezondheid, zorg en het sociale domein. Om hierin te kunnen voorzien ontwikkelt de GGD momenteel een burgerpanel. Dit panel wordt gevormd door mensen uit Zuidoost-Brabant, die zich via de gezondheidsmonitor of via onze website hebben opgegeven. Aan dit panel stellen we enkele keren per jaar vragen over actuele thema’s. Ook is er de mogelijkheid om burgers uitgebreider hun mening of ervaringen te laten delen, bijvoorbeeld over veranderingen in het sociale domein. Het panel kan dus zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie verzamelen.
 

Panel vormt aanvulling op de monitors

De monitors blijven jaarlijks gegevens verschaffen op basis van een aselecte steekproef per gemeente. Dit betekent dat u betrouwbare cijfers ontvangt voor uw gemeente. Het panel vormt daarop een aanvulling. Deze burgers vormen een klankbord van mensen in allerlei leeftijden, afkomstig uit de gemeenten in onze regio. Wat vinden zij van bepaalde ontwikkelingen? Welke ideeën, behoeften of motivaties hebben zij op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn?
 

Burgers geven mening over positieve gezondheid

Na de zomer leggen we de deelnemers voor de eerste keer vragen voor. Dit keer over het thema ‘positieve gezondheid’. In het perspectief van de participatiesamenleving lijkt een ‘smalle’ benadering van gezondheid in termen van ziek/niet-ziek achterhaald. Immers, daarbij wordt vooral gekeken naar wat iemand niet kan. Bij positieve gezondheid wordt vooral gekeken naar het potentieel: wat kan en wil iemand nog wél en op welke manier? Dit heeft niet alleen betrekking op het lichamelijk en/of geestelijk functioneren, maar zeker ook op andere terreinen als zorg, (vrijwilligers)werk, huisvesting en sociale contacten. We vragen leden van het panel onder meer hoe zij aankijken tegen positieve gezondheid: Wat verstaan zij daaronder? Wat vinden zij daarvan? En hoe kijken zij vanuit dat perspectief naar hun eigen gezondheid? In het najaar informeren we u over de uitkomsten van dit eerste panelonderzoek.
 

Aanmelden of meer informatie over het GGD panel?

Bent u woonachtig in Zuidoost-Brabant en wilt u deelnemen aan het GGD panel? Meld u aan! Indien u nog vragen heeft over de mogelijkheden van het panel of het aankomende onderzoek naar positieve gezondheid, kunt u contact opnemen met Peter van Nierop, p.van.nierop@ggdbzo.nl of Yvonne Meertens,  y.meertens@ggdbzo.nl.