leerkracht met kinderen
Homepagina > Partners > Kinderopvang

Kinderopvang

Corona adviezen voor onderwijs en kinderopvang >>


 ​​​​ U kunt in Nederland niet zomaar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau beginnen. Het Rijk heeft minimale kwaliteitsregels vastgesteld, zoals de eis voor een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en de verplichting om een oudercommissie met adviesrecht in te stellen. Dit is de wettelijke basis waar elke kinderopvangvoorziening in Nederland aan moet voldoen.

Daarnaast hebben de werkgeversorganisaties, de Branchevereniging en de Belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang (BoinK) basiseisen voor kwaliteit vastgesteld in een convenant. Deze eisen zijn door de minister vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen.

De Inspectie Kinderopvang van de GGD toetst de kwaliteit van de kindercentra.

Stappenplan
Op de site van de Rijksoverheid staat een stappenplan om een kindercentrum of gastouderbureau te starten.

Wet en regelgeving kinderopvangaccommodatie
Op de website van ruimte-ok vindt u meer informatie over alle verschillende wet- en regelgeving die komt kijken bij starten van een kindercentrum.