Jong leren eten

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. 

Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan de subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden.

De subsidieronde voor het schooljaar 2019-2020 opent op 2 september 2019.

Hoeveel subsidie kan een school aanvragen?
Een schoollocatie kan in totaal tot €2.000 aanvragen. Er zijn maximumbedragen per klas. Voor moestuinieren is het maximumbedrag per klas €500, voor koken €550 en voor een excursie of gastles op het gebied van voeding €450. Een school met veel locaties kan voor de klassen van maximaal vijf locaties subsidie aanvragen, dus tot een totaal van €10.000. Alle bedragen zijn inclusief btw.

Het aanvraagproces verloopt via www.mijngezondeschool.nl .

Wat zijn de andere spelregels?

• Er is binnen het programma Jong Leren Eten een beperkt bedrag aan subsidie beschikbaar. Daarom geldt: op is op!
• Let wel op dat je voor het lopende schooljaar alleen subsidie aanvraagt als je de activiteit uiterlijk op 30 juni 2020 kunt uitvoeren én verantwoorden.
• Een derde subsidieronde opent (naar alle waarschijnlijkheid) begin september 2020. Het kan zijn dat de voorwaarden elke ronde wat worden aangepast.

Wat moet je verder nog weten? 

• Als je subsidie aanvraagt, dan krijgt jouw school het geld pas na afloop. De school moet het bedrag dus eerst zelf voorschieten. Per schoollocatie is het maximumbedrag €2000. Geef je meer uit, dan zijn die kosten uiteraard voor de school zelf. De subsidieregeling is een tegemoetkoming in de kosten. Dit betekent dat de subsidie soms kostendekkend zal zijn, soms ook niet.
• De makelaar Jong Leren Eten in jouw regio kan meedenken over geschikte activiteiten in de buurt. Betrek eventueel ook de educatiemedewerker van het NME-centrum in de buurt.
• Bij de Gezonde School-adviseur van de GGD kun je terecht voor vragen over Gezonde School. Niet alleen over het thema voeding, maar bijvoorbeeld ook over ‘Bewegen en Sport’, ‘Welbevinden’ of ‘Roken, alcohol en drugspreventie’. Neem contact op met Karin Spijkers, k.spijkers@ggdbzo.nl , telefoon 088 0031 474.


Kijk voor meer informatie op www.jonglereneten.nl