Homepagina > Partners > Scholen > Psychosociale Hulp (PSH)

Psychosociale Hulp (PSH)

Niemand is echt voorbereid op een schokkende gebeurtenis en als het gebeurt heeft dat ingrijpende gevolgen. Als leerkrachten samen met kinderen een aangrijpende gebeurtenis meemaken, is dat voor hen dubbel zo moeilijk. Zij hebben dan niet alleen te maken met hun eigen reacties en verdriet, maar willen ook de kinderen zo goed mogelijk steunen. Wat kunt u doen om uw leerlingen zo goed mogelijk te helpen?
 
PSH team Zuidoost-Brabant
Krijgt uw school te maken met een ingrijpende gebeurtenis? In dergelijke situaties coördineert Psychosociale Hulp (PSH) bij ingrijpende gebeurtenissen de hulp om te zorgen dat slachtoffers de juiste hulp krijgen en de maatschappelijke onrust zo klein mogelijk blijft. Ingrijpende gebeurtenissen zijn b.v. een suïcide, een zedenzaak, een gezinsdrama, een ongeval, bedreigingen of een andere gebeurtenis die tot onrust onder de leerlingen en de ouders leidt.
 
In het coördinatieteam PSH zijn de vaste partners vertegenwoordigd, te weten:  
Maatschappelijk Werk, GGD, Slachtofferhulp en politie. De GGZ heeft in Eindhoven een consultatieve rol, in Helmond is GGZ vaste partner. Het kernteam wordt aangevuld met vertegenwoordigers van geestelijke verzorging en direct betrokkenen (b.v. vertegenwoordigers van een school). De GGD zorgt voor coördinatie. Het team komt binnen 24 uur na melding bij elkaar.
 
De GGD
Van de GGD zijn een aantal  jeugdartsen en psychologen betrokken bij het team. Volgens een rooster is steeds een van deze medewerkers bereikbaar. Bij een incident coördineren deze medewerkers de psychosociale hulpverlening.