Homepagina > Partners > Scholen > Ventilatie

Ventilatie


Zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen. Dat blijkt uit de inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, die minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Slechte ventilatie leidt tot hoofdpijn, vermoeidheidsklachten en verminderde leerprestaties. Uit onderzoek blijkt dat onvoldoende ventilatie een risico is voor de overdracht van infectieziekten. Schoolgebouwen moeten voldoen aan de ventilatie-eisen. De overheid en het RIVM hebben hierover adviezen opgesteld.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de 
landelijke richtlijn en het nieuwsbulletin van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Eventuele veranderingen in de adviezen over ventilatie zijn te volgen via de website van de Rijksoverheid.


Praktische adviezen
 • Check voor de scholen weer open gaan of de ventilatie van klaslokalen in orde is. 
 • Controleer of ramen en roosters open kunnen. 
 • Maak gevelroosters schoon, zodat de luchttoevoer niet wordt belemmerd.
 • Laat mechanische ventilatiesystemen door de onderhoudsinstallateur controleren op hun werking.
 • Controleer bedrijfstijden van mechanische ventilatiesystemen. Zorg ervoor dat er continu enige ventilatie is in het gebouw (ook ‘s nachts) en stel systemen in op maximale ventilatie overdag. Laat toiletafzuiging 24 uur per dag draaien. 
 • Laat de regelinstellingen van eventueel aanwezige CO2-gestuurde ventilatiesystemen aanpassen. Bij deze systemen wordt de hoeveelheid luchtverversing automatisch verlaagd bij een lagere bezetting om energie te besparen. Om het risico op overdracht van infectieziekten te verminderen is het nu wenselijk dat ook wanneer maar de helft van de leerlingen aanwezig is, voluit wordt geventileerd. Ventilatiesystemen met een CO2-gestuurde regeling zijn vaak te vinden in scholen die na 2012 zijn gebouwd. Vraag zo nodig de onderhoudsinstallateur of dit systeem in uw school aanwezig is.
 • Geef leerkrachten instructies over het gebruik van de ventilatievoorzieningen:
  • Zet ramen en gevelroosters zo veel mogelijk open tijdens lestijd. Het open zetten van ramen boven in het lokaal geeft minder tocht. In lokalen met mechanische luchttoe- en afvoer is dit meestal niet noodzakelijk, maar extra ventilatie kan nooit kwaad en ontregelt het ventilatiesysteem niet. 
  • Lucht tijdens pauzes extra.