Homepagina > Partners > Scholen > Wetenschappelijk onderzoek naar verspreiding van het coronavirus op basisscholen

Wetenschappelijk onderzoek naar verspreiding van het coronavirus op basisscholen

Het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) start in samenwerking met de GGD Brabant-Zuidoost een wetenschappelijk
onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2) op basisscholen. We zijn op zoek naar basisscholen die hieraan mee willen werken.

Opzet van het onderzoek
Als een leerling of leraar van een klas positief getest wordt op het nieuwe
coronavirus, willen we alle leerlingen uit deze klas en alle medewerkers van
deze school testen op aanwezigheid van het virus.  Kinderen en medewerkers
worden door de GGD uitgenodigd om zich te laten testen in de teststraat. 

Het testen gebeurt op twee verschillende momenten, namelijk zo snel mogelijk (dag 1) en 5 dagen na de eerste positieve testuitslag in de klas. Daarnaast vragen wij de deelnemers om op dag 1 en dag 5 een korte, digitale vragenlijst in te vullen.

Graag plannen wij ook nog een derde meetmoment, namelijk op dag 28 na de positieve testuitslag van de eerste leerling of leraar van de klas. Deze afname vindt plaats op de school zelf. We nemen dan een speekselmonster. Het speekselmonster wordt verzameld via een sponsje op een stokje ("lolly") die enkele minuten in de mond wordt gehouden. Dit kan door de kinderen en medewerkers zelf gedaan worden. Ook bij dit meetmoment wordt er gevraagd een online vragenlijst in te vullen. 

Om dit goed te organiseren hebben we een aparte ruimte in de school nodig. 
Alle kinderen en hun ouders, en de leraren ontvangen vooral de deelnemersinformatie.  

Vrijwillige deelname
Alle kinderen, ouders en medewerkers mogen zelf beslissen om wel of niet
mee te doen aan het onderzoek. Deelname is geheel vrijwillig.

Aanmelden scholen
Wilt u zich als school aanmelden voor dit onderzoek? Stuur dan een mail naar  covid19-basisschool@rivm.nl.  

Graag in de mail de naam, postcode en plaats van de school vermelden en de naam en contactgegevens (email en telefoonnummer) van een contactpersoon van de school.