Veelgestelde vragenWaarom is deze extra uitvraag van de Gezondheidsmonitor Jeugd nodig?

Normaliter vindt de Gezondheidsmonitor Jeugd elke vier jaar plaats. Dit jaar is een extra uitvraag ingelast vanwege corona. Tijdens en na de coronacrisis is het belangrijk om goed in de gaten te houden hoe het gaat met de Nederlandse jongeren en wat zij nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid, maar ook aan verslechterde beweeggewoontes die er door de crisis wellicht zijn ingeslopen. De coronacrisis kan op psychisch, emotioneel, sociaal en/of lichamelijk vlak zijn uitwerking hebben. De resultaten leveren input voor de (na)zorg aan jongeren tijdens en na de coronacrisis.

Landelijk wordt er door het RIVM en de GGD’en al onderzoek gedaan naar het welbevinden onder de bevolking van 16 jaar en ouder. Een grootschalig onderzoek onder jongeren / scholieren is nog niet gedaan. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft daarom extra geld toegekend aan de GGD’en om dit onderzoek te kunnen uitvoeren. Met de resultaten van dit onderzoek wordt ook landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid, het welzijn en leefstijl van leerlingen een boost te geven.