InwonersMijn kind

Veelgestelde vragen

 • Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

  15 jaar conform de COREON Gedragscode Gezondheidsonderzoek en de gebruikelijke bewaartermijn voor onderzoeksgegevens in UMC’s.

 • Waar kan ik terecht met klachten?

  Heb je klachten over de manier waarop je gegevens zijn verwerkt of over de manier waarop een verzoek is afgehandeld? Je kunt dan in eerste instantie een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van GGD BZO via fg@ggdbzo.nl

  Ben je het niet eens met de uitkomst van je klacht of hoe jouw klacht is afgehandeld, dan kan je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient.

 • Kunnen we wijzigingen in de privacyverklaring verwachten?

  GGD BZO zal de privacyverklaring wijzigen indien dat nodig is of er aanpassingen plaatsvinden in de partijen die jouw persoonsgegevens ontvangen of de soort persoonsgegevens die over jou worden verzameld.

  De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op [14-4-2022]

 • Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?

  Op basis van de wet heb je verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van je gegevens. Om deze uit te oefenen kun je het formulier op de website invullen of contact opnemen met privacy@ggdbzo.nl.

  • Je hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over het gebruik van jouw persoonsgegevens;
  • Je hebt het recht om inzage te vragen in jouw persoonsgegevens;
  • Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen;
  • Je hebt in sommige gevallen het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • Je hebt het in sommige gevallen recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens;

  Heb je aanvullende vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kan je ook altijd contact opnemen privacy@ggdbzo.nl.

  • Wat is de juridische basis voor het gebruik van mijn persoonsgegevens?

   De GGD heeft de wettelijke taak om de gezondheidstoestand van jeugdigen te volgen, en om factoren die invloed kunnen hebben op de gezondheid van jeugdigen te signaleren. Door het verrichten van onderzoek kan de GGD de zorg voor jeugdigen verbeteren. Dit zijn taken vanuit de Wet Publieke Gezondheid en het Besluit Publieke Gezondheid.