Overslaan en naar de inhoud gaan

Mantelzorgondersteuning

Je zorgt langere tijd voor een zieke of hulpbehoevend familielid of vriend. Deze zorg is meer dan de gebruikelijke zorg die je aan elkaar geeft binnen een huishouden. Mantelzorg is vaak heel intensief. Het kost veel tijd en energie. Soms ervaar je de zorg als een (zware) belasting. Gelukkig bestaan er verschillende vormen van ondersteuning voor mantelzorgers.

Als mantelzorger komt er veel op je af. Zo heb je kennis nodig van de ziekte of handicap en moet je over praktische vaardigheden beschikken die nodig zijn bij de eventuele verzorging. Daarnaast komen er ook andere dingen kijken bij mantelzorg, zoals zaken regelen en een luisterend oor bieden. Deze veelzijdigheid van mantelzorg vergt geduld, toewijding en doorzettingsvermogen.

Ondersteuning

In elke gemeente kunnen mantelzorgers ondersteuning krijgen. Dit regelen gemeenten via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Informatie hierover kunt u krijgen via het gemeentelijk loket.

Daarnaast bestaat in de meeste gemeenten een steunpunt mantelzorg. Een steunpunt kan u informeren en biedt ook vaak zelf mantelzorgondersteuning. Hierbij kunt u denken aan:

  • Informatie
  • Advies en begeleiding
  • Emotionele ondersteuning
  • Educatieve ondersteuning
  • Praktische en materiele ondersteuning
  • Respijtzorg (vervangende hulp)
  • Financiële tegemoetkomingen
  • Belangenbehartiging.

Op internet staat veel informatie over mantelzorg. Kijk hiervoor op de gemeentelijke site en op de site van de gemeentelijke welzijnsorganisatie. Via de links op deze pagina vindt u een aantal websites speciaal voor mantelzorgers.