Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersPrivacy
Publicatiedatum: 24-08-2021 om 08:52 uur
Laatste update: 23-04-2024 om 6:30 uur

Privacy: hoe hebben we het geregeld?

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we jouw gegevens bij GGD Brabant-Zuidoost verwerken.

Begrippen

Wat we bedoelen met verwerken en persoonsgegevens, lees je hieronder:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over jou vertellen. Bijvoorbeeld jouw naam, adres, woonplaats en medische gegevens
 • Verwerken: alles wat met persoonsgegevens gedaan kan worden, zoals verzamelen, opslaan, bekijken en verwijderen.

Wat zijn de juridische regels voor het gebruik van jouw gegevens?

GGD Brabant-Zuidoost heeft de taak om zich in te zetten voor de gezondheid van alle inwoners in onze regio. Krijg je zorg bij GGD Brabant-Zuidoost? Dan hebben wij jouw persoonlijke gegevens nodig. Denk hierbij aan je naam, telefoonnummer en gegevens over je gezondheid. Deze gegevens verzamelen wij als je ons belt, mailt of schrijft. Of als je langskomt voor een afspraak. Wij vinden jouw privacy belangrijk en daarom beschermen wij jouw gegevens goed.

Volgens de privacywetgeving (AVG) moeten wij altijd een juridische reden hebben om je gegevens te gebruiken. We hebben jouw gegevens voor verschillende redenen nodig.

 • Algemeen belang
  We hebben jouw gegevens nodig om de aan ons opgedragen wettelijke taken uit te voeren, zoals ambulancezorg, jeugdgezondheidszorg en het bestrijden van diverse infectieziekten.
 • Wettelijke verplichting
  We moeten jouw gegevens gebruiken of bewaren om aan een verplichting te voldoen die is vastgelegd in een wet, bijvoorbeeld het bewaren van gegevens omdat de archiefwet ons hiertoe verplicht.
 • Overeenkomst
  We hebben jouw gegevens nodig voor afspraken tussen jou en GGD Brabant-Zuidoost, bijvoorbeeld als je je reisvaccinaties bij ons haalt of een training bij de GGD Academy volgt.
 • Toestemming
  In sommige gevallen hebben we eerst jouw toestemming nodig voordat we jouw persoonsgegevens mogen verwerken, bijvoorbeeld als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Wil je toch geen toestemming meer geven? Geen punt, je kunt je toestemming altijd weer intrekken.

Verschillende soorten persoonsgegevens

Krijg je zorg of volg je een training van GGD Brabant-Zuidoost? Dan kunnen wij de volgende gegevens van je verwerken:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Contactgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Medische gegevens
 • Schoolgegevens
 • Financiële gegevens.

Elke situatie is anders en om ervoor te zorgen dat jij de (gezondheids-)zorg krijgt die bij jou past, kijken we per geval welke persoonsgegevens hiervoor nodig zijn.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Wij vinden het belangrijk dat jouw gegevens goed worden beveiligd. Daarom hebben we een aantal maatregelen genomen zodat niet iedereen bij jouw gegevens kan. Medewerkers van GGD Brabant-Zuidoost mogen alleen bij jouw gegevens als dat noodzakelijk is voor de behandeling of taak die zij moeten uitvoeren. Alleen medewerkers met officiële goedkeuring mogen jouw gegevens verwerken. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Soms komt het voor dat wij jouw gegevens delen met andere partijen. Dit doen wij alleen als dit echt nodig is voor een goede zorg, een goede dienstverlening of een wettelijke taak. Deze partijen kunnen zijn:

 • Huisartsen en ziekenhuizen waar je in behandeling bent
 • Andere GGD’en
 • Zorgverzekeraars
 • Gemeenten in onze regio.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om aan jou goede zorg te leveren of de administratie daarvan goed af te handelen. Als het nodig is, vragen wij daarvoor om je toestemming.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten als wij jouw persoonsgegevens gebruiken:

 • Je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens die bekend zijn bij ons
 • Je kunt vragen om jouw persoonsgegevens aan te laten vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer je dat wenst
 • Je kunt vragen om gedeeltelijke of gehele vernietiging van jouw dossier. Dit verzoek kan door ons geweigerd worden als we daardoor ons werk niet goed of veilig kunnen doen. Of als een andere wet dit verbiedt
 • Je hebt het recht om al jouw persoonsgegevens op te vragen en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere zorgverlener
 • Je kunt vooraf bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens door ons. Wij voldoen hieraan, tenzij er andere gerechtvaardigde redenen zijn om jouw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld een wettelijke verplichting
 • Je kunt jouw toestemming voor verwerking van jouw gegevens intrekken.

Wil je:

 • Jouw persoonsgegevens bekijken?
 • Een afschrift krijgen van jouw gegevens?
 • Gegevens verwijderen in jouw dossier?
 • Iets veranderen in jouw dossier?
 • Bepaalde gegevens in jouw dossier afschermen?
Vul voor elke persoon een apart formulier in en stuur alle formulieren naar privacy@ggdbzo.nl.

Formulier Aanvraag persoonsgegevens

Personal data request form

Cookies

Om ervoor te zorgen dat je optimaal gebruik kunt maken van onze website, gebruiken wij technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeuren. Hiermee optimaliseren we onze website. Daarnaast houden de cookies jouw surfgedrag bij zodat we op maat gemaakte inhoud kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Tot slot is het mogelijk alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

Jouw gegevens worden opgeslagen in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen, die voldoen aan de standaarden die binnen de gezondheidszorg gebruikelijk zijn. Je gegevens worden bijna altijd opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft. In dat geval werken we met officiële modelcontracten.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan voor ons noodzakelijk is. In sommige gevallen zijn wij verplicht om jouw gegevens voor een bepaalde periode te bewaren.

Heb je vragen over privacy?

Mail naar onze Functionaris Gegevensbescherming: functionarisgegevensbescherming@ggdbzo.nl.
Ben je niet tevreden over hoe GGD Brabant-Zuidoost omgaat met jouw privacy, dan kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je een klacht?

Ik wil een klacht indienen

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen maken we bekend op onze website.