Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersScholenGGD Brabant-Zuidoost meet impact van corona op gezondheid jongeren

GGD Brabant-Zuidoost meet impact van corona op gezondheid jongeren

In oktober en november afgelopen jaar heeft de GGD Brabant-Zuidoost de middelbare scholen in onze regio gevraagd deel te nemen aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd. De monitor is bedoeld om inzicht te geven in de impact en de behoeften van leerlingen tijdens de coronacrisis. Daarvoor zijn de leerlingen van de klassen 2 en 4 van het VMBO, HAVO en VWO benaderd.

In onze regio hebben ook enkele scholen met leerlingen van praktijkonderwijs en speciaal onderwijs deel genomen met een vereenvoudigde vragenlijst. Kijk hier voor meer informatie over het doel en de aanpak van dit onderzoek. In onze regio hebben 25 scholen mee gedaan met het onderzoek. Op dit moment worden de schoolprofielen voor deze scholen uitgewerkt.

Items die hierin naar voren komen zijn: 

  • Jongeren en geluk
  • Gezondheid en corona
  • Mentaal welbevinden
  • Weerbaarheid, veerkracht en vertrouwen
  • Bewegen en sporten
  • Alcohol, roken en drugs. 

De GGD collega’s bespreken de resultaten met jouw school. In het schoolprofiel komen verschillen tussen leerlingen van de klassen 2 en 4 aan de orde, verschillen tussen de opleidingsniveaus en opvallende resultaten van uw school ten opzichte van het regiogemiddelde. Heb je niet deel kunnen nemen aan dit onderzoek maar ben je wel geïnteresseerd? In 2023 wordt deze monitor herhaald, de GGD benadert jou dan opnieuw met een verzoek tot deelname. 

Heb je vragen over dit onderzoek of een algemene vraag over cijfers bij jongeren? Neemt u dan contact op met het onderzoeksteam: coronamonitor@ggdbzo.nl.