Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersBestuursopdracht GGD Brabant-Zuidoost
Publicatiedatum: 21-12-2023 om 03:57 uur

Bestuursopdracht GGD Brabant-Zuidoost

Introductie:

In 2018 kreeg GGD BZO de bestuursopdracht om wendbaarder en financieel gezonder te worden. Voor de uitvoering hiervan is in 2019 een plan opgesteld met als titel: ‘samenwerken aan een wendbaar gezondheidsperspectief’. De verwachting was deze opdracht in 5 jaar tijd uit te voeren. Inmiddels zijn veel thema’s en onderwerpen uit deze bestuursopdracht gerealiseerd. Tijd om hier een aantal successen te presenteren! 

Integrale jeugdgezondheidszorg GGD Brabant-Zuidoost

Integrale Jeugdgezondheidszorg
0-18 jaar

Na zorgvuldige besluitvorming en intensieve voorbereiding, werd de integratie van 0-4 jarigen in 2021 formeel een feit. Vanaf die tijd beschermt, bewaakt en bevordert GGD BZO de gezondheid van 0 tot 18 jarigen in onze regio.

Via het vernieuwingsprogramma ‘Generatie Gezond’ werken we de komende vier jaar aan de vernieuwing van de integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ). Hiervoor is jaarlijks 750.000,00 uit het wendbaarheidsbudget beschikbaar gesteld.

Met de integratie zijn 250 nieuwe medewerkers aan boord gekomen die hun werk uitvoeren vanuit circa 50 locaties (consultatiebureaus) in onze regio. Elke gemeente heeft nu ook een integraal Jeugdgezondheidsteam. Er wordt zoveel mogelijk gestandaardiseerd gewerkt vanuit 1 digitaal kinddosier.

 

Bijzondere zorg voor de meest kwetsbaren GGD Brabant-Zuidoost

Bijzondere zorg voor de meest kwetsbaren  | Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

Sinds de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) heeft team Bijzondere Zorg zich neergezet als een onafhankelijke, laagdrempelige en specialistische dienstverlening. Het ineenslaan van de handen tussen zorg en veiligheid ontzorgt de keten en maatwerkoplossingen zijn beter realiseerbaar. Met onze stevige ‘erop af’ mentaliteit via laagdrempelige meldpunten niet-acute zorg, ‘kort op de melding’ en ‘ter plaatse in de wijk’ maken we duidelijk een verschil.

De vraag en noodzaak blijken groot, gezien de snelle uitbreiding van onze diensten in de laatste 2,5 jaar.  Team Bijzondere Zorg is in 2,5 jaar tijd uitgegroeid van nieuwkomer tot een belangrijke
samenwerkingspartner binnen de OGGZ, waarbij al veel gemeenten de taken in het kader van de Wvggz bij Bijzondere Zorg hebben belegd.

Filosofie GGD Brabant-Zuidoost

Continu verbeteren als filosofie

Het denken en handelen vanuit de LEAN-methode maakt ons wendbaarder en zorgt ervoor dat we klantgerichter zijn gaan werken. Het LEAN continu verbeterteam ondersteunt alle GGD-teams bij het verbeteren van de primaire processen.

Zo is:

  • de cultuur van continu verbeteren en het nadenken over de klantbeleving gestegen;
  • worden steeds meer dag- en weekstarts gehouden wat de onderlinge communicatie verbetert en vergadertijd vermindert;
  • de betrokkenheid bij de teamresultaten en elkaar gegroeid;
  • worden steeds meer collega’s getraind in LEAN Green Belt.

Ook de komende jaren blijven we inzetten op het gedachtegoed van LEAN continu verbeteren.

Organisatieontwikkelingen

Organisatieontwikkelingen

De GGD ging van drie naar twee managementlagen en kreeg daarmee een nieuwe organisatiestructuur. Met eigen regie en zelforganisatie van integrale teams.

We herijkten onze kernwaarden en stelden een ‘brandstory’ op, wat een mooie basis vormt voor onze koers in de komende jaren. We boeken mooie resultaten op certificering, inspectie en onze bedrijfsvoering.

Er is veel bereikt in de afgelopen periode, waarop we bijzonder trots zijn!

GGD financieel gezond

GGD weer financieel gezond!

Vrijwel direct na het verkrijgen van de eenmalige kapitaalinjectie van € 1,00 per inwoner – totaal ruim 750.000,00 – is het terugverdienen hiervan in gang gezet. De gemeentelijke inwonersbijdrage is namelijk vanaf 2021 structureel met € 0,20 per inwoner verlaagd, wat een structureel voordeel oplevert voor gemeenten.

Daarbovenop realiseerden we een jaarlijks ‘wendbaarheidsbudget’ van € 750.000,00. Een prachtig budget voor verbetering en vernieuwing van ons zorgaanbod. Zodat we blijvend aansluiten op veranderende wensen van de inwoners in onze regio.

Dat onze opdracht niet ‘af’ is en voor veel activiteiten een continu (verbeter)proces nodig is, mag duidelijk zijn. Toch zijn wij erg trots op onze behaalde resultaten in de afgelopen jaren. Deze waren echter niet mogelijk geweest zonder de eenmalige financiële impuls van onze 21 gemeenten in de regio.