Cursussen en webinarsBasistraining Vlaggensysteem

Basistraining Vlaggensysteem

Kinderen spelen doktertje, worden verliefd, kussen elkaar en ontdekken de verschillen tussen jongens en meisjes. Online komen ze ook in aanraking met seksualiteit. Al doende leren zij hun eigen lichaam en hun wensen en grenzen kennen. Wanneer gaat seksueel gedrag tussen kinderen en jongeren te ver? Wat doe je dan? Veel professionals worstelen met deze vragen.

Wat leer je?

Het Vlaggensysteem is een succesvolle methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren. In deze training ervaar je hoe je deze methodiek toepast. Aan de hand van 6 criteria leer je seksueel gedrag indelen in 4 categorieën, van oké naar helemaal niet oké. Deze categorieën hebben gekleurde vlaggen. Je leert pedagogisch te reageren zonder te oordelen.  Na de training kun je seksueel gedrag adequaat beoordelen, bespreekbaar maken en gepast op de situatie reageren.

Voor wie?

(Professionele) opvoeders, preventiewerkers, leraren, pedagogisch medewerkers, jongerenwerkers en  hulpverleners.

Kosten

Normaal gesproken kost deze training €175,- per deelnemer. Dankzij een overheidssubsidie, bedoeld om aandacht voor gezonde relaties en seksualiteit te vergroten, kunnen wij deze training momenteel gratis aanbieden.

Meer informatie

Neem contact op met ggdacademy@ggdbzo.nl.

Deel cursus