Cursussen en webinarsBasistraining Vlaggensysteem

Basistraining Vlaggensysteem

Kinderen spelen doktertje, worden verliefd, kussen elkaar en ontdekken de verschillen tussen jongens en meisjes. Online komen ze ook in aanraking met seksualiteit. Al doende leren zij hun eigen lichaam en hun wensen en grenzen kennen. Wanneer gaat seksueel gedrag tussen kinderen en jongeren te ver? Wat doe je dan? Veel professionals worstelen met deze vragen.

Wat leer je?

Het Vlaggensysteem is een succesvolle methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren. In deze training ervaar je hoe je deze methodiek toepast. Aan de hand van 6 criteria leer je seksueel gedrag indelen in 4 categorieën, van oké naar helemaal niet oké. Deze categorieën hebben gekleurde vlaggen. Je leert pedagogisch te reageren zonder te oordelen.  Na de training kun je seksueel gedrag adequaat beoordelen, bespreekbaar maken en gepast op de situatie reageren.

Voor wie

(Professionele) opvoeders, preventiewerkers, leraren, pedagogisch medewerkers, jongerenwerkers en  hulpverleners.

Kosten

Kosten per deelnemer zijn €175,-. De GGD Academy is vrijgesteld van BTW. Je kunt tot 14 dagen voor de training annuleren. Hierna rekenen wij 50% van de deelname kosten. Jouw organisatie mag wel iemand anders laten meedoen  in de plaats van de ingeschreven deelnemer.

Er is overheidssubsidie om de aandacht te vergroten voor Gezonde relaties en Seksualiteit in het onderwijs. Daarom is de basistraining gratis voor medewerkers van basisscholen in de regio Zuidoost-Brabant. Vul bij het aanmelden de kortingscode in. Deze staat in de nieuwsbrief  van je school (Gezond bij de les van GGD Brabant-Zuidoost, september 2021). Werk je  in het primair onderwijs, maar heb je geen kortingscode? Neem dan contact op met ggdacademy@ggdbzo.nl.

Meer informatie

Neem contact op met ggdacademy@ggdbzo.nl.

Deel cursus

Aanmelden basistraining Vlaggensysteem

  • Heb je geen kortingscode ontvangen? Mail dan naar ggdacademy@ggdbzo.nl