De verwijsbrief is kwijt geraakt. Hoe krijg ik een nieuwe?

 • Vraag online een nieuwe verwijsbrief aan.
 • Of bel ons via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag: 8:30 – 17.00.

Ik heb geen vragenlijst ontvangen. Wat moet ik doen?

Als je geen vragenlijst hebt ontvangen, dan kun je contact opnemen met het Planbureau Jeugdgezondheidszorg.

Bel ons via 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag tussen 8:30 – 17:00.

Geen onderzoek en toch vragen. Kan ik een afspraak maken?

Ook zonder een uitnodiging kunnen jij of je kind een afspraak maken met iemand van het team Jeugdgezondheidszorg om zorgen of twijfels te bespreken.

 

Kan ik als ouder de resultaten bekijken?

De uitkomsten van de onderzoeken worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang. 

Het register is openbaar. Ouders kunnen op deze website inspectierapporten inzien van alle kinderopvanglocaties. Zo kunnen ouders een weloverwogen keuze maken voor de opvang van hun kind(eren).  

Heb je een melding of een klacht over de kwaliteitseisen van de kinderopvang?

Wil je als ouder/verzorger een melding doen over de kwaliteitseisen van een kinderopvang?  

Dan kun je het volgende doen: 

 1. Bespreek het eerst met de houder van de kinderopvang. Zij hebben hiervoor een richtlijn.
 2. Komen jullie er samen niet uit? Neem dan contact op met het Klachtenloket kinderopvang.
 3. Wil je als ouder/verzorger niet naar het Klachtenloket Kinderopvang dan kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. Deze geschillencommissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen houders van kinderopvang. De commissie behandelt geen klachten tegen een gastouder, maar alleen tegen een gastouderbureau. Gedraagt een gastouder zich dus niet zoals het hoort, dan kun je jouw klacht melden bij het gastouderbureau.  
 4. Ouders/verzorgers kunnen ook een klacht melden bij de ambtenaar kinderopvang van de gemeente (van de kinderopvang). De ambtenaar beoordeelt of er een onderzoek nodig is.
 5. Je kunt ook contact opnemen met BOinK 
  Deze vereniging behartigt de belangen van ouders in de branche, politiek, media en bij andere organisaties.  

Hoe organiseer ik rust, regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie?

Wat is rust, regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie?

Rust staat voor een gezonde afwisseling van slapen en waken. Regelmaat is dezelfde opeenvolging van gebeurtenissen in een vaste volgorde. Ook herhaling is belangrijk. Daarmee bedoelen we dezelfde activiteit doe je op dezelfde plek, zoals spelen in de box en slapen in bed. Regelmaat en herhaling geven voorspelbaarheid. Jouw kind snapt wat je straks gaat doen. En dat geeft een veilig gevoel. Prikkelreductie betekent zorgen dat je jouw baby niet teveel indrukken geeft.

Hoe doe je dat?

✔ Rust, prikkelreductie

Zorg overdag voor rust door je baby structuur te bieden. Voorkom te veel prikkels.

Wat zijn prikkels?

Prikkels zijn indrukken door drukte in huis, zoals andere kinderen die rondom het slapen veel lawaai maken, de radio of de televisie. Hoe minder spanning en opwinding voor het slapen, hoe makkelijker een kind in slaap valt. Zo vind je het misschien leuk om nog even een kiekeboe spelletje te doen vlak voor het slapen. Het kan je baby vrolijk maken, maar het kan ook voor extra prikkels zorgen, waardoor je baby lastiger in slaap valt. Gebruik je soms een telefoon of tablet om je baby rustig te maken? Daarvan kan je baby slechter gaan slapen. Doe dit zo min mogelijk en zeker niet rond het avondeten of bedtijd. Ook een vaste slaapplek geeft rust.

Wat kun je doen?

Ruim het huis op en voorkom te harde geluiden van bijvoorbeeld tv, computer, broertjes of zusjes. Je geeft ook rust door zelf rustig te zijn en lief tegen je kind te praten of te zingen.

✔ Regelmaat, voorspelbaarheid

Baby’s houden van herhaling. Een baby ervaart elke dag weer iets nieuws wat hij hoort, ruikt ziet en voelt. Het is dan fijn als er ook dingen zijn die iedere dag hetzelfde gaan, bijvoorbeeld dezelfde gebeurtenis op dezelfde plek. Dit geeft voorspelbaarheid.

Wat kun je doen?

Volg een vast patroon (ritueel) bij het naar bed gaan. Doe ook alles in een vaste volgorde als je baby wakker wordt: eerst een schone luier, dan voeden, dan knuffelen of spelen in de box en weer naar bed als hij moe wordt. Als je ergens anders bent, probeer dan zoveel mogelijk hetzelfde patroon te volgen. Vertel anderen ook over deze gewoonten, bijvoorbeeld wanneer je baby bij familie slaapt. Het is voor je kind ook fijn als jij vertelt wat jullie gaan doen.

Mijn kind is heel angstig. Wat kan ik doen?

Stel je kind gerust. Troost hem of haar. Als jouw kind wat ouder is: praat samen over waarvan het schrok. Angst hoort bij de normale ontwikkeling. Het is een basisemotie en dus niet perse een psychisch probleem. Angst is normaal in stressvolle situaties en kan zelfs nuttig zijn om te waarschuwen bij gevaar.

Veel voorkomende angsten bij kinderen op verschillende leeftijden

Voorbeelden van angsten die horen bij de ontwikkelingsfase van het kind zijn:

 • 0-12 maanden:
  Verlies van steun of fysiek contact met verzorgers (scheidingsangst), harde geluiden, plotselinge toenadering, vreemde voorwerpen.
 • 1-4 jaar:
  Scheiding, hoogte/diepte, onweer, vuur, water, donker, nachtmerries, dieren, zien van bloed.
 • 4+ jaar:
  Angst voor een mogelijke overstroming, echtscheiding, natuurrampen, het krijgen van een ziekte, falen of de mening van de groep.

Waar moet je op letten als ouder?

Angst wordt een probleem als het ook voorkomt buiten stressvolle situaties. Zoals op momenten die we hierboven beschrijven. Maar ook wanneer angst jouw kind beperkingen geeft in het dagelijks leven. Twijfel je of de angst van jouw kind bij de normale ontwikkeling hoort? Maak dan een afspraak met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts op het consultatiebureau.