Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersGeen onderdeel van een categorieImpact corona: ouders bezorgd over toekomst kind

Impact corona: ouders bezorgd over toekomst kind

Uit onderzoek van GGD Brabant-Zuidoost onder ouders met kinderen van 0-11 jaar blijkt de impact van de coronacrisis. Veel ouders benoemen de beeldschermtijd van hun kind als een negatief effect. Ook hebben ouders tijdens de coronacrisis veel stress ervaren. Bij problemen met hun kinderen vragen ouders vaker hulp aan professionals en minder vaak aan familie en vrienden. Dit blijkt uit de Kindmonitor die in het najaar van 2021 bij ruim 10.000 ouders in de regio is uitgevoerd.

Zorgen om leerprestaties en beeldschermtijd kind
Bijna de helft van de ouders ondervond zowel positieve als negatieve effecten van de coronacrisis. Veel ouders (29%) benoemen de toegenomen beeldschermtijd van hun kind als een negatief effect. Als positief effect noemen ouders (23%) een betere balans tussen werk en privé. Opvallende trends die waarschijnlijk het effect zijn van de coronacrisis, zijn meer opvoedstress bij ouders, een hoger ziekteverzuim onder kinderen, meer huisartsbezoek door kinderen en minder controles bij de tandarts. Ook haalden minder kinderen een zwemdiploma. Voor de toekomst maken ouders zich vooral zorgen over de leerprestaties en de beeldschermtijd van hun kind.

Meer vraag naar professionele hulp
Uit de monitor blijkt dat bij 10% van de kinderen aanwijzingen zijn voor psychosociale problematiek. Ook is bij een deel van de kinderen (9%) de weerbaarheid laag. Ondanks een licht dalende trend in ervaren opvoedproblemen bij ouders, geeft één op de drie aan bovengemiddeld veel stress bij het opvoeden te ervaren. Steeds minder ouders vragen voor opvoedingsproblemen hulp aan familie, vrienden of kennissen (14% in 2017 en 12% in 2021). Het aandeel ouders dat bij problemen met hun kind professionele hulp zoekt is juist toegenomen van 35% in 2013 tot 48% in 2021. Deze ontwikkeling lijkt in strijd met gemeentelijk beleid en de focus op eigen kracht en inzet van het informele netwerk.

Minder ouders vinden af en toe roken onder de 18 jaar acceptabel
Het percentage ouders dat af en toe roken onder 18 jaar acceptabel vindt nam af van 33% in 2013 tot 25% in 2021. Voor alcoholgebruik zien we dat steeds minder ouders 15 jaar of jonger een verantwoorde leeftijd vinden voor een eerste slok, maar dat toch nog veel ouders (44%) 17 jaar of jonger wel verantwoord vinden voor een eerste glas. Ook zien we een dalende trend in roken tijdens de zwangerschap (11% 2013, 8% 2017, 5% 2021) en alcoholgebruik tijdens de zwangerschap (4% in 2013, 2% in 2017 en 1% in 2021).

En nu?
De resultaten van dit onderzoek benadrukken het belang van gezondheidsbevordering bij kinderen en het ondersteunen van ouders hierbij. Onder andere de cijfers rondom ouderlijke stress bij opvoeden, toegenomen gebruik van professionele hulp en overmatig beeldschermgebruik zijn belangrijke punten om in het oog te houden. Gemeenten kunnen inzetten op programma’s zoals Kansrijke Start, Kind naar Gezonder Gewicht, Gezonde Kinderopvang en Gezonde School, JOGG en de Rookvrije Generatie om samen met hun ketenpartners te werken aan een samenhangend beleid voor een gezonde generatie.
De regionale en gemeentelijke cijfers van GGD Brabant-Zuidoost zijn te vinden via de database van de Brabantscan (www.brabantscan.nl).