Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersGGD onderzoekCOVID-19: GGD houdt samen met anderen de vinger aan de pols

COVID-19: GGD houdt samen met anderen de vinger aan de pols

COVID-19 heeft direct en indirect grote invloed op onze gezondheid. Om goed te kunnen volgen wat de gevolgen zijn, wordt de komende jaren extra onderzoek uitgevoerd door het Netwerk GOR, waar de GGD onderdeel van uitmaakt. De integrale Gezondheidsmonitor wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. De monitor is gestart in september 2021 en de looptijd is vijf jaar.

Goede informatiebasis voor beleidsvorming over corona

Deze extra monitor geeft invulling aan een van de taken van de overheid bij een gezondheidscrisis, namelijk ‘Gezondheidsonderzoek bij Rampen’ (GOR). Het doel is om lokale en regionale beleidsmakers en het ministerie van VWS op basis van de resultaten te adviseren en te ondersteunen bij beleidsvorming. Doordat op landelijk en lokaal niveau inzicht wordt gegeven, kunnen zij nog beter bepalen waar de nadruk moet liggen van de ondersteuning die ze inzetten.

Brede monitoring door verschillende onderzoeken

Voor het monitoren wordt gebruik gemaakt van bestaande onderzoekstructuren: de gezondheidsmonitors van GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM en CBS en de huisartsenregistraties van het Nivel. In de lopende gezondheidsmonitors is de komende vijf jaar extra aandacht voor COVID-effecten. Daarnaast wordt data verzameld binnen bestaande panels en wordt voor kwetsbare groepen de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg-Monitor opgezet (OGGZ-Monitor). Tot slot wordt literatuuronderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de coronacrisis.

Eerste onderzoeken van start

In september 2021 is het eerste onderzoek van start gegaan met de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 (CGM Jeugd 2021). Voor de CGM Jeugd 2021 is samenwerking gezocht met de middelbare scholen. Scholieren uit klas 2 en 4 hebben tussen eind september en eind november klassikaal deel kunnen nemen aan het onderzoek. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn medio 2022 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en de impact van corona. Gelijktijdig met de CGM Jeugd 2021 zijn de voorbereidingen van een eerste panelonderzoek onder jongeren en jongvolwassenen van 12-25 jaar gestart, waarin met name aandacht is voor de mentale gezondheid.

GGD Monitors

De dataverzameling voor de monitorcyclus van de GGD ziet er de komende jaren, inclusief de extra onderzoeken, als volgt uit:

 

Meer informatie over de integrale Gezondheidsmonitor of de planning?

Neem contact op met Peter van Nierop, p.van.nierop@ggdbzo.nl.